Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E6-AiPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i przetwarzanie obrazów
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

konwersatorium I1_W16, I1_U18 laboratoria I1_W16, I1_U18

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami przetwarzania obrazów cyfrowych. Omówione zostaną podstawowe operacje - np. fotomontaż, retusz, korekta barw i studenci będą potrafili je zrealizować przy pomocy programu GIMP. Ponadto zapoznają się z analizą zdjęć na bazie bibliotek Pythona ( ImageAI).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KONWERSATORIUM

Student

W1 - zna zasady obróbki graficznej obrazów (I1_W16),

W2 - zna podstawowe zasady działania aparatu fotograficznego (I1_W16),

W3 - charakteryzuje systemy barwne, zna pojęcia związane z percepcją barwy (I1_W16),

U1 - potrafi dobrać parametry aparatu fotograficznego w celu osiągnięcia zamierzonych efektów (I1_U18).

LABORATORIUM

Student

W1 - zna pojęcia związane z obróbką graficzną obrazów (I1_W16),

U1 - potrafi odczytywać metadane, wyszukiwać zdjęcia (I1_U18),

U2 - potrafi modyfikować poziomy kolorów, krzywe kolorów, kontrast, jasność, nasycenie(I1_U18),

U3 - potrafi wyostrzać obrazy i odszumiać je (I1_U18),

U4 - potrafi pracować z zaznaczeniami, warstwami, maskami i formatem RAW (I1_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

KONWERSATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 10

- przygotowanie do zajęć: 30

- przygotowanie do weryfikacji: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 30

- przygotowanie do zajęć: 10

- projekt: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

KONWERSATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 10

- przygotowanie do zajęć: 30

- przygotowanie do weryfikacji: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 30

- przygotowanie do zajęć: 10

- projekt: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)