Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci mobilne i bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-Z-S1-E6-SMiB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci mobilne i bezprzewodowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład lub konwersatorium I1_W16, I1_U18

laboratoria I1_W16, I1_U18

Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do problematyki sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne leżące u podstaw komunikacji mobilnej i bezprzewodowej jak też współczesne technologie takich sieci. Szczególna uwaga będzie poświęcona sieciom telefonii komórkowej. Zostaną przedstawione również inne segmenty technologii mobilnych i bezprzewodowych, takie jak systemy satelitarne, sieci ad hoc i sieci sensorowe oraz bezprzewodowe sieci lokalne i sieci personalne.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WYKŁAD LUB KONWERSATORIUM

Student

W1 - zna i rozumie fizyczne podstawy działania sieci bezprzewodowych (I1_W16),

W2 - zna modele matematyczne opisujące działanie sieci mobilnych i bezprzewodowych (I1_W16),

W3 - zna i rozumie koncepcje budowy i funkcjonowania sieci mobilnych i bezprzewodowych, oraz założenia standardów sieci GSM i UMTS (I1_W16),

W4 - zna i rozumie techniki zapewnienia bezpieczeństwa sieci mobilnych i bezprzewodowych (I1_W16),

U1 - potrafi używać języka matematyki do opisywania działania sieci mobilnych i bezprzewodowych (I1_U18).

LABORATORIUM

Student

W1 - zna koncepcje związane z systemami kolejkowymi (I1_W16),

U1 - potrafi symulować stację bazową sieci telefonii komórkowej (I1_U18),

U2 - potrafi używać języka matematyki do opisywania działania sieci mobilnych i bezprzewodowych (I1_U18).

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki sieci mobilnych i bezprzewodowych. Zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne leżące u podstaw komunikacji mobilnej i bezprzewodowej jak też współczesne technologie takich sieci. Szczególna uwaga będzie poświęcona sieciom telefonii komórkowej. Zostaną przedstawione również inne segmenty technologii mobilnych i bezprzewodowych, takie jak systemy satelitarne, sieci ad hoc i sieci sensorowe oraz bezprzewodowe sieci lokalne i sieci personalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD LUB KONWERSATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 20

- przygotowanie do zajęć: 20

- przygotowanie do weryfikacji: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 20

- przygotowanie do zajęć: 20

- projekt: 35

- konsultacje z prowadzącym: 2

Razem 77, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Michał Seredyński
Prowadzący grup: Michał Seredyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WYKŁAD LUB KONWERSATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 20 h,

- przygotowanie do zajęć: 20 h,

- przygotowanie do weryfikacji: 35 h,

- konsultacje z prowadzącym: 2 h

Razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS


LABORATORIUM

- uczestnictwo w zajęciach: 20 h,

- przygotowanie do zajęć: 20 h,

- projekt: 35 h,

- konsultacje z prowadzącym: 2 h

Razem 77 h, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)