Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-I-ZPO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1_W04,

I1_W06,

I1_W05,

I1_W07,

I1_U03,

I1_U04,

I1_K05

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są techniki programowania obiektowego: Wyjątki, Technika RAII (Resource Acquisition Is Initialization), Mixing classes, singleton, oraz pojęcia programowania generycznego: szablony (wzorce) klas kontenerów i iteratorów. W drugiej części wykładu omówione są kontenery i algorytmy biblioteki STL (Standard Template Library) oraz wybrane konstrukcje C++11. Podawane są przykłady realizacji dla języka C++. W ramach laboratorium studenci opracowują programy ilustrujące kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

identyfikuje podstawowe konstrukcje programistyczne C++ , wyjaśnia paradygmaty programowania w C++ z wykorzystaniem biblioteki STL a także struktury danych stosowane w STL oraz proponuje sposoby korzystania z tych struktur

konstruuje algorytmy w C++ wykorzystując biblioteki STL, wyjaśnia podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania tych algorytmów

objaśnia podstawowe metody obliczeniowe i algorytmy wykorzystując biblioteki STL w zastosowaniach do rozwiązywania typowych problemów informatycznych

projektuje, analizuje pod kątem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy w C++; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów posługując się przy tym przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji

identyfikuje społeczne aspekty poprawnego programowania w C++ (skutki ewentualnych błędów, zmiany społeczne wynikające z wdrożenia określonych algorytmów dla danych pochodzących z różnych sektorów życia społecznego) i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz stała konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.