Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: II rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wykład: MA1_W02; MA1_W03; MA1_W04;

ćwiczenia: MA1_U01; MA1_U05; MA1_U17

Wymagania wstępne:

Algebra liniowa

Skrócony opis:

Wprowadzenie do teorii grup, pierścieni i ciał.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć, metod i twierdzeń teorii grup, pierścieni i ciał oraz ich wybranych zastosowań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wykład:

student

W1 - zna podstawowe definicje i twierdzenia z zakresu teorii grup, pierścieni i ciał (MA1_W02, MA1_W03, MA1_W04)

W2 - zna i rozumie dowody wybranych twierdzeń z zakresu algebry (MA1_W02, MA1_W03, MA1_W04)

ćwiczenia:

student

U1 - weryfikuje, czy struktura matematyczna jest grupą, pierścieniem lub ciałem (MA1_U01, MA1_U05, MA1_U17)

U2 - konstruuje grupy i pierścienie ilorazowe (MA1_U09, MA1_U31, MA1_U33)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć),

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu – z wyraźną przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny,

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kubiś, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Wiesław Kubiś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

wykład:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS


ćwiczenia:

uczestnictwo w zajęciach : 30 godz

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie do weryfikacji: 28 godz.

konsultacje z prowadzącym: 2 godz.

razem 75 godzin, co odpowiada 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)