Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-AM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: I rok
Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku matematyki /pierwszego stopnia/
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_W01; MA1_W02; MA1_W04; MA1_W07; MA1_U01; MA1_U09; MA1_U13; MA1_U14

Skrócony opis:

Pochodna funkcji- zastosowania twierdzeń o wartości średniej, monotoniczność funkcji. Szereg Taylora. Reguła de L'Hospitala,

Wypukłość - warunki równoważne. Ekstrema lokalne. Wykresy funkcji. Zastosowania rachunku różniczkowego.

Całka nieoznaczona i metody całkowania

Całka oznaczona Riemanna. Twierdzenia o całkowalności funkcji ciągłych i monotonicznych. Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego, Wzór Newtona-Leibniza. Zastosowania rachunku całkowego. Zbieżność jednostajna ciągów i szeregów funkcyjnych. Twierdzenia o różniczkowaniu i całkowaniu szeregów funkcyjnych. Zastosowania do oblicznia sum szeregów liczbowych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: Analiza matematyczna I

Cele przedmiotu: Umiejętność stosowania rachunku różniczkowego i całkowego

Metody oceny: Egzamin pisemny.

Literatura:

F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN

W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, WN PWN

J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT

M. Skwarczyński , Istota struktury formalnej, Wyd. SGGW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MA1_U01, MA1_U09, MA1_U13, MA1_U14.

Posługujesię podstawowymi deficjami i twierdzeniami oraz opanował

umiejętność różniczkowania i całkowania.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia i odpowiedzi ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Kulpa
Prowadzący grup: Władysław Kulpa, Krzysztof Rutkowski, Przemysław Tkacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.