Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka ubezpieczeń na życie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-MUZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka ubezpieczeń na życie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I2-W10, I2_w11

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: znajomość podstaw modelu demograficznego i tablic trwania życia, umiejętność kalkulacji składki i rezerwy składki dla różnych typów ubezpieczeń życiowych.

Wymagania wstępne: matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Elementy modelu demograficznego. Tablice trwania życia. Podstawowe typy ubezpieczeń na życie. Ubezpieczenia rentowe. Składka i rezerwa składki. Ubezpieczenia wieloopcyjne. Ubezpieczenia grupowe.

Metody oceny: egzamin pisemny, ocenianie ciągłe

Literatura:

1.B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie, WNT, Warszawa 2004.

2.M. Skałba, Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 2003.

3.P. Kowalczyk, E. Poprawska, W. Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4.H. U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer, Berlin 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wyjaśnia zagadnienia związane z matematyczną teorią ubezpieczeń na życie;

prezentuje wyliczenia składek ubezpieczeniowych dla określonych parametrów jednostkowych;

stosuje poznane metody do wyznaczania składek i rezerw ubezpieczeniowych;

jest zdolny do prognozowania parametrów związanych z przyszłym czasem życia ubezpieczonych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kulpa
Prowadzący grup: Tomasz Kulpa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)