Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia i metody sztucznej inteligencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-NMSZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia i metody sztucznej inteligencji
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I1-W14, MA1_W01, MA1_W03, I1_U18, MA1_K01, MA1_K02

Skrócony opis:

Przegląd aktualnych technik sztucznej inteligencji: reprezentacja wiedzy, metody wnioskowania, algorytmy przeszukiwania, problemy spełniania ograniczeń, strategie rozgrywania gier, systemy eksperckie, sieci neuronowe, planowanie, przetwarzanie języka naturalnego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

identyfikuje podstawowe narzędzia i metody sztucznej inteligencji

formułuje i objaśnia podstawowe zagadnienia, metody, algorytmy związane ze sztuczną inteligencją

stosuje narzędzia i metody sztucznej inteligencji

ma świadomość potrzeby pogłębiania własnej wiedzy z narzędzi i metod sztucznej inteligencji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)