Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok laboratoryjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S1-E3-BL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok laboratoryjny
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

matematyka

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Laboratorium:

MA1_W08; MA1_U28; MA1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowa obsługa komputera

Analiza Matematyczna 1

Analiza Matematyczna 2

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Umiejętne wykorzystanie mediów cyfrowych w edukacji, w edukacji matematycznej. Dostarczenie niezbędnych narzędzi pozwalających na posługiwanie się językiem matematyki z wykorzystaniem mediów cyfrowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z trzema programami matematycznymi:

- pakietu TiKZ w LaTeX

- makra Excel w języku VBA

- SciLab

Celem jest opanowanie:

- rysowania prostych rysunków pakiecie TIKZ

- tworzenia prostych makr w programie Excel w języku VBA

- tworzenie prostych programów i pętli w języku SciLab

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Laboratorium:

Student:

W1 - zna podstawy programowania, które wspomagają warsztat matematyka (MA1_W08)

U1 - umie wykorzystywać matematyczne programy w zakresie wykorzystania do problemów matematycznych i zapisu (MA1_U28)

K1 - jest gotów pracować w zespole (MA1_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji:

ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć)

ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny

ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu

z wyraźną przewagą pozytywów i nie są spełnione kryteria

przyznania wyższej oceny

ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania

wyższej oceny

ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rogala, Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Tomasz Rogala, Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rutkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Rutkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Laboratoria


uczestnictwo w zajęciach 30 h

konsultacje 5 h

przygotowanie do egzaminu 10 h

samodzielne lektura 5 h

przygotowanie projektu 30 h

razem 80 h co odpowiada 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)