Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie matematyczne w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-S2-E3-MMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie matematyczne w medycynie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W09, MA2_W16; MA2_U12, MA2_U24; MA2_K02, MA2_K08

Skrócony opis:

Wprowadzenie w metody modelowania matematycznego w biologii, chemii, medycynie; omówienie wybranych metod i modeli.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MA2_W09 zna podstawy modelownia stochastycznego w matematyce finansowej i aktuarialnej lub w naukach przyrodniczych, w szczególności fizyce, chemii lub biologii

MA2_W16 ma wiedzą adekwatną do obranej specjalności

MA2_U12 orientuje się w podstawach statystyki (zagadnienia estymacji i

testowanie hipotez) oraz w podstawach statystycznej obróbki danych

MA2_U24 potrafi w teorii i praktyce stosować metody i techniki przynależne do

wybranej specjalności

MA2_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania

MA2_K08 jest gotów sprostać zadaniom społecznym związanym z wybraną

specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

referaty, odpowiedź ustna, udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7181ab04d9034e7597299e17b733e479%40thread.tacv2/conversations?groupId=424f2041-a250-4270-921a-bfe2c2df93df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium wprowadzi w podstawowe modele w epidemiologii i immunologii oparte na równaniach różniczkowych. Rozpocznie się od wprowadzenia w metody analityczne wykorzystywane w modelach.

Pełny opis:

Seminarium wprowadzi w podstawowe modele w epidemiologii i immunologii oparte na równaniach różniczkowych zwyczajnych, jednorodne przestrzennie. Przedstawimy także symulacje niejednorodne przestrzennie, a jesli czas pozwoli, także przykłady równań cząstkowych dla modeli niejednorodnych przestrzennie.

Seminarium rozpocznie się wprowadzenia w metody analityczne wykorzystywane w modelach, w tym metodę najmniejszych kwadratów, podstawowe zastosowania całki i pochodnej, modele rozwoju populacji, analiza stabilności w rówaniach różniczkowych zwyczajnych.

Literatura:

Podstawowa

J. Stewart, Calculus, rachunek różniczkowy i calkowy jednej zmiennej, PWN 2019

U. Foryś, Matematyka w biologii, WNT 2005

J.D Murray, Wstęp do biomatematyki, PWN 2006

Uzupełniająca

W.O. Kermack, A.G. McKendrick, A contribution to the Mathematical Theory of Epidemics, 1928

R.M. Anderson, R.M. May, Population biology of infectious diseases, part I and II, Nature 280 (1979)

H. Orlik - Grzesik, Model rozwoju grypy z odpornością krzyżową, praca mgr MIM UW 2010

Tadeusz M.Molenda, Regresja liniowa, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

J. H. Hubbard. B. H. West, Differential Equations: a dynamical systems approach, Springer 1991

Wymagania wstępne:

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów Analiza I, II i III, Równania Różniczkowe Zwyczajne, Algebra Liniowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.