Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - semestr letni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-SEM_L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - semestr letni
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: III rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_K01

MA1_K02

MA1_K03

MA1_K04

MA1_K06

MA1_K07

MA1_U36

MA2_W01

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy związane z przygotowaniem merytorycznym prac licencjackich, ewentualnie także tematy uzupełaniające wiedzę uczestników.

Literatura:

Podstawowa: okeślona przez promotorów prac licencjackich i samych studentów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MA1_K01 jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia;

MA1_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;

MA1_K03 jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter;

MA1_K04 jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie;

MA1_K05 jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej;

MA1_K06 jest przygotowany do samodzielnego wyszukiwania informacje w literaturze, także w językach obcych;

MA1_K07 jest gotów wyrażać opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych;

MA1_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem;

MA2_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje ustne i pisemne, odpowiedź ustna, udział w dyskusji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Michalik, Bogdan Węglorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f86a4d58f75436f81d94ab187fe64aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=7975a7a3-0ecd-45a6-a8ab-bbe985e5a964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie i dyskusja dotyczące tematu pracy licencjackiej oraz tematów ogólnych.

Pełny opis:

Przedstawienie i dyskusja dotyczące tematów pracy licencjackiej oraz tematów ogólnych, często podejmowanych w ramach popularyzacji matematyki. Celem seminarium jest wprowadzenie w warsztat pracy badawczej i nauka jasnego prezentowania wyników badań matematycznych.

Oceniana będzie:

- prezentacja tematu i wyników swojej pracy; dobór treści;

- stopień zrozumienia tematu; umiejętność odpowiedzi na zadawane pytania; umiejętność przeprowadzenia rozumowania matematycznego;

- udział w dyskusji dotyczącej referatów innych osób, w tym umiejętność zadawania pytań do prezentacji.

Wymagana jest obecność na zajęciach. Nieobecność na więcej niż 2 zajęciach skutkuje niezaliczeniem. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą prowadzącego, zajęcia można zaliczyć przez odpowiedź ustną.

Literatura:

Podstawowa:

określona przez promotorów prac licencjackich

Uzupełniająca:

Paweł Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011

Stephen Budiansky, Wojna szyfrów, Prószyński Media, Warszawa 2017

Wymagania wstępne:

Określony temat pracy licencjackiej uzgodniony z promotorem.

Zaliczenie I semestru zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.