Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie - semestr zimowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-SEM_Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie - semestr zimowy
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA I stopnia - rozkład zajęć: III rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA1_K01

MA1_K02

MA1_K03

MA1_K04

MA1_K06

MA1_K07

MA1_U36

MA2_W01


Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności dotyczące przedmiotów 1 i 2ego roku studiów na kierunku matematyka.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich oraz na tematy ogólno-matematyczne.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone prezentacjom i dyskusji na tematy ogólne związane z wybranymi zagadnieniami matematycznymi, rozszerzającymi i pogłębiającymi wiedzę uczestników, oraz na tematy związane z przygotowaniem merytorycznym prac licencjackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

MA1_K01 jest gotów do identyfikacji ograniczeń własnej wiedzy i dalszego

samokształcenia

MA1_K02 jest gotów formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania

MA1_K03 jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

MA1_K04 jest przygotowany do stosowania zasad uczciwości intelektualnej w

działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

MA1_K05 jest przygotowany do przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej

MA1_K06 jest przygotowany do samodzielnego wyszukiwania informacje w literaturze, także w językach obcych

MA1_K07 jest gotów wyrażać opinie na temat podstawowych zagadnień

matematycznych

MA1_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem

MA2_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje ustne i pisemne, odpowiedź ustna, udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Michalik, Bogdan Węglorz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli
Prowadzący grup: Maria Gokieli
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6f86a4d58f75436f81d94ab187fe64aa%40thread.tacv2/conversations?groupId=7975a7a3-0ecd-45a6-a8ab-bbe985e5a964&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy przedstawią referaty na tematy ogólne i na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich.

Literatura:

Podstawowa:

P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa UW 2011

S. Budiansky, Wojna szyfrów, Prószyński i s-ka 2017

Inna

wybrana przez uczestników i / lub promotorów prac licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uczestnicy przedstawią referaty na tematy ogólne i na tematy związane z przygotowaniem prac licencjackich.

Literatura:

Podstawowa:

P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa UW 2011

Inna

wybrana przez uczestników i / lub promotorów prac licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Gokieli, Hubert Grzebuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.