Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-U-MN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: MATEMATYKA II stopnia - rozkład zajęć: I rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W08; MA2_W10; MA2_U19; MA2_U20


I2_W01; I2_W03; I2_W11; I2_U01; I2_U02; I2_U06; I2_U09; I2_K05; I2_K01


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z ograniczeniami obliczeń wykonywanych w arytmetyce zmiennopozycyjnej oraz wybranymi algorytmami służącymi do rozwiązywania zadań numerycznych, m. in. interpolacji, aproksymacji, całkowania, rozwiązywania układów równań liniowych i rozwiązywania równań nieliniowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna algorytmy rozwiązywania wybranych zadań numerycznych, m. in. interpolacji, aproksymacji, całkowania, rozwiązywania układów równań liniowych i rozwiązywania równań nieliniowych.

Zna pojęcia numerycznego uwarunkowania zadania oraz numerycznej poprawności i stabilności algorytmu. Rozumie zasady dobierania algorytmu do rozwiązania konkretnego zadania.

Zna podstawowe ograniczenia obliczeń numerycznych.

Potrafi przeprowadzić analizę prostych zadań i algorytmów numerycznych.

Potrafi rozpoznać i wyjaśnić nietypowe zachowania programów używających arytmetyki zmiennopozycyjnej.

Potrafi porównać jakość i koszt różnych algorytmów rozwiązujących to samo zadanie numeryczne.

Potrafi zaimplementować w języku C lub C++ poznane algorytmy numeryczne.

Kreatywnie rozwiązuje problemy dotyczące metod numerycznych.

Potrafi uzupełniać wiedzę dotyczącą metod numerycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kowalski
Prowadzący grup: Marek Kowalski, Tomasz Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)