Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - II rok II st. semestr 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-U-S3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie - II rok II st. semestr 3
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W04; MA2_W05; MA2_W06; MA2_W07; MA2_U02; MA2_U03; MA2_U04; MA2_U13; MA2_U14; MA2_U15; MA2_K01; MA2_K02; MA2_K03; MA2_K04; MA2_K05; MA2_K06

Skrócony opis:

Dyskutowanie problemów związanych z przygotowywaną pracą magisterską

Efekty kształcenia i opis ECTS:

X2A_W02, X2A_W02 W06, X2A_U03 U05 U01 U02 U06 U09 U09 U07 U10, X2A_U03 U05 U01 U02 U06 U09 U09 U07 U10, X2A_k01 K02 K03 K04 K05 K06

Identyfikuje prawne i społeczne aspekty matematyki w stopniu pozwalającym na sformułowanie tematyki pracy dyplomowej.

Prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej dziedziny matematyki, w której się specjalizuje.

Opracowuje opracowanie pisemne oraz konspekt wybranej tematyki pracy dyplomowej i przeprowadza publicznie prezentację.

Posługuje się literaturą fachową w języku polskim i angielskim dotycząca zagadnień związanych ze swoją pracą dyplomową.

Ma świadomość istoty własności intelektualnej przy tworzeniu pracy dyplomowej i podejmuje się postępowania w sposób etyczny

Metody i kryteria oceniania:

OCENA AKTYWNOŚCI

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)