Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki multimedialne w fotografii i filmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-U2-TMWF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne w fotografii i filmie
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zadania:

1. Elementy budowy/konstrukcji aparatu fotograficznego/filmowego

2. Wykorzystanie sprzętu do kadrów fotograficznych i ujęć filmowych

3. Podstawy obróbki/korekty graficznej

Sprzęt, budowa fotoaparatu, kamery

Wykonywanie kadrów i ujęć, typy kadrów, kompozycja, ekspozycja

Praca przy trudnych scenach i warunkach

Obróbka obrazów, programy graficzne

HDR, HDRi - czyli jak widzi człowiek

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe zagadnienia fotografii i filmu. Zawarte w tym są elementy budowy sprzętu, wykonywania kadrów i ujęć oraz obróbki graficznej.

Ćwiczenia poświęcone są praktycznej ilustracji zagadnień wykładu. Wykonuje się używając własnego sprzętu i dyskutuje odpowiednie przykłady z zakresu kolejnych tematów wykładu. Omawia się i ocenia przygotowane przez studentów prace/zdjęcia w kolejno zadawanych kategoriach.:

Literatura:

Literatura I

1. Tom Ang, National Geographic 2006, Jak fotografować absolutnie wszystko aparatem Cyfrowym

2. Jeff Wignall, Helion 2009, Ekspozycja

Literatura II

3. R Gonzales, R. Woods, Prentice Hall 2008, Digital Image Processing 3rd ed.

4. R Freeman, National Geographic 2010, HDR Zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z materiału wykładowego max 46ptk

Ocenia się prace/zdjęcia studentów w 6ciu kategoriach.:

6 kategorii x 3 zdjęcia x max 3ptk = 54ptk

Suma max 100ptk

Skala ocen

0 - 50 = 2,0 ndst

51 - 60 = 3,0

61 - 70 = 3,5

71 - 80 = 4,0

81 - 90 = 4,5

91 - 100 = 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadania:

1. Elementy budowy/konstrukcji aparatu fotograficznego/filmowego

2. Wykorzystanie sprzętu do kadrów fotograficznych i ujęć filmowych

3. Podstawy obróbki/korekty graficznej

Sprzęt, budowa fotoaparatu, kamery

Wykonywanie kadrów i ujęć, typy kadrów, kompozycja, ekspozycja

Praca przy trudnych scenach i warunkach

Obróbka obrazów, programy graficzne

HDR, HDRi - czyli jak widzi człowiek

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe zagadnienia fotografii i filmu. Zawarte w tym są elementy budowy sprzętu, wykonywania kadrów i ujęć oraz obróbki graficznej.

1. Program GIMP, podstawowe czynności, zapis obrazu

2. Sprzęt: podstawy budowy i obsługi

3. Kompozycja: proporcje kadrów, trójpodział, programy tematyczne ‘sceny’

4. Ogniskowa: dobór do sceny, głębia ostrości, kalkulator

5. Ekspozycja: naświetlenie, światłomierz, czułość i tolerancja rejestratora

6. Tryby półautomatyczne. Blokada * i korekta ekspozycji

7. Metody pomiaru światła, dobór ekspozycji do sceny

8. Tryb manualny, korekta ekspozycji dla trudniejszej sceny

9. Praca w trudnych warunkach, panorama, panoramowanie ruchu

10. Zdjęcia nocne, naświetlanie strefowe wg AA, praca z lampą błyskową, typowe ‘okazje’

11. Programy graficzne: GIMP (free), Photoshop Elements, Lightroom

12. Korekty: kontrastu, balansu, nasycenia – użycie poziomów, krzywych

13. Histogram, wyostrzanie i odszumianie

14. Praca z zaznaczeniami, warstwami, maskami i formatem RAW

15. HDR, HDRi - jak widzi człowiek – algorytmy, programy i ich użycie

Ćwiczenia poświęcone są praktycznej ilustracji zagadnień wykładu. Wykonuje się i dyskutuje odpowiednie przykłady z zakresu kolejnych tematów wykładu. Omawia się i ocenia przygotowane przez studentów prace/zdjęcia w kolejno zadawanych 6ciu kategoriach.:

1. kompozycja

2. typy półautomatyczne

3. praca w trudnych warunkach

4. podstawowe korekty obrazu

5. korekty zaawansowane

6. technika HDR

Istnieje możliwość ponownego wykonania tych prac.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Tom Ang, National Geographic 2006, Jak fotografować absolutnie wszystko aparatem Cyfrowym

2. Jeff Wignall, Helion 2009, Ekspozycja

Literatura uzupełniająca

3. R Gonzales, R. Woods, Prentice Hall 2008, Digital Image Processing 3rd ed.

4. R Freeman, National Geographic 2010, HDR Zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej

Wymagania wstępne:

Wymagana dostępność aparatu kompaktowego z zoomem lub lustrzanki z wymienną optyką, lampy błyskowej oraz komputera z programem GIMP (free issue)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kunicki
Prowadzący grup: Jan Kunicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)