Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia fizyki matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MA-Z-S1-E5-WZF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia fizyki matematycznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

MA2_W04


MA2_U05, 06


MA2_K01, 02

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedstawione są szczegółowo matematyczne metody stosowane w różnych działach fizyki teoretycznej: od mechaniki klasycznej, przez elektrodynamikę i mechanikę kwantową, aż do zastosowań w teorii pola.

Pełny opis:

1. Rachunek wariacyjny.

2. Drgania jedno- i wielowymiarowe w mechanice klasycznej.

3. Wielomiany ortogonalne.

4. Oscylator harmoniczny w mechanice kwantowej.

5. Funkcja delta Diraca.

6. Transformata Fouriera.

7. Zastosowania funkcji zmiennej zespolonej I.

8. Zastosowania funkcji zmiennej zespolonej II.

9. Funkcje Greena.

10. Rachunek zaburzeń.

Literatura:

1. Byron F.W., Fuller R.W, Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej tom 1 i 2, PWN, Warszawa.

2. Schwartz L., Metody matematyczne w fizyce, PWN, Warszawa, 1984.

3. Zagorski A., Metody matematyczne fizyki, Oficyna Wydawnicza PW, kilka wydań.

4. L.D. Landau, E.M Lifszyc, Mechanika klasyczna, PWN, dużo wydań.

5. G. Szego, Orthogonal Polynomials, AMS 1939.

6. L. Schiff, Mechanika lwantowa, PWN, dużo wydań.

7. Tichonov A.N., Samarskij A.A., Równania fizyki matematycznej, PWN 1963.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie dwóch kolokwiów w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)