Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka i religia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-MON-NiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka i religia
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25809#section-0
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia


H1A_W01; H1A_A01

H2A_W01; H2A_A01

MA1_W03 (X2A_W01)

MA1_U12 (X1A_U01)

MA1_K02 (X1A_K07)

Skrócony opis:

Nauka, religia i teologia

Wiara i rozum

Język i prawda w nauce i religii

Naukowa wizja świata

Sens życia i sens Wszechświata

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia nauk matematyczno-przyrodniczych

Pojęcia religii, wiary i teologii

Dzieje relacji nauki i wiary

Wiara i rozum

Znaczenie filozofii w nauce i teologii

Język nauki a język filozofii i teologii

Zagadnienie prawdy w nauce i teologii

Biblijna koncepcja stworzenia

Standardowy model ewolucji Wszechświata

Znaczenie unifikacji fizyki dla kosmologii

Kwantowe modele stworzenia Wszechświata

Dynamika nieliniowa

Chaos i fraktale

Implikacje dla kosmologii i teologii stworzenia świata

Sens życia i sens Wszechświata

Literatura:

Heller, M., Nowa fizyka i nowa teologia, Biblos, Tarnów 1992.

Heller, M. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Universitas, Kraków 2008.

Macek, W. M., „Teologia nauki według księdza Michała Hellera”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, wydanie drugie, 2014.

Macek W. M., „Językowy aspekt konfliktu między naukami przyrodniczymi a teologią w świetle teologii nauki Michała Hellera”, [w:] Swoistość człowieka – język, red. J. Tomczyk, G. Bugajak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s.199 -– 218.

Macek W. M., 'Homo sapiens?', [w:] W poszukiwaniu swoistości człowieka, red. G. Bugajak, J. Tomczyk,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 197–209.

___

Wiesław M. Macek, The Origin of the World: Cosmos or Chaos? Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020, ISBN 978-83-8090-686-0, e-ISBN 978-83-8090-687-7.

Macek, W. M., „Teologia nauki”, [w:] Księdze Jubileuszowej poświęconej Michałowi Hellerowi, Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, red. B. Brożek, J. Mączka, W. P. Grygiel, M. L. Hohol, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 203–237.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Rozumie podstawy teorii matematyczno-fizycznych w porównaniu do teologii oraz ich filozoficzne znaczenie.

Potrafi stosować zdobytą wiedzę do analizy podstawowych zagadnień relacji nauka i religia.

Potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach obowiązkowa

Praca pisemna / test

wiedza i rozumienie dst

umiejetość analizy i syntezy db

samodzielna ocena nauki i religiii bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16011
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25809
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Macek
Prowadzący grup: Wiesław Macek
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=33264
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)