Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy katalizy chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-NS-372
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy katalizy chemicznej
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki chemiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CH1_W10; CH1_U01;

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne-podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej.

Skrócony opis:
Pełny opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowych pojęć z zakresu katalizy chemicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną

EU2: posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych

Metody i kryteria oceniania:

EU1:

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że wyjaśnia zagadnienia związane z katalizą homo- i heterogeniczną, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

EU2:

5 - weryfikacja wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych

4,5 - weryfikacja wykazuje, że niemal w pełni poprawnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

4 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3,5 - weryfikacja wykazuje, że w znacznym stopniu poprawnie lecz niekonsystentnie posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

3 - weryfikacja wykazuje, że w większości przypadków testowych posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych, ale nie spełnia kryteriów na wyższą ocenę

2 - weryfikacja nie wykazuje, że posługuje się metodyką chemiczną do opisu procesów katalitycznych, ani że spełnia kryteria na wyższą ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Radlik
Prowadzący grup: Monika Radlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)