Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy logiki i teorii mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-P-PSM-ELiTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy logiki i teorii mnogości
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM_W02,W03,W04,W05,W06

SPM_U01,U02,U03,U04,U05,U06,U07,U11,U36

SPM_K05

Skrócony opis:

1. Rachunek zdań.

2. Rachunek zbiorów.

3. Kwantyfikatory.

4. Funkcje logiczne.

5. Relacje.

6. Funkcje.

7. Moc zbiorów.

8. Indukcja matematyczna.

Pełny opis:

1. Rachunek zdań.

2. Rachunek zbiorów.

3. Kwantyfikatory.

4. Funkcje logiczne.

5. Relacje.(relacje równoważności i relacje porządkujące.)

6. Funkcje.

7. Moc zbiorów.

8. Indukcja matematyczna.

Literatura:

1. W.Marek, J. Onyszkiewicz, Logika i teoria mnogości w zadaniach.

2. Jan Kraszewski, Wstęp do matematyki.

3. K. Trzęsicki, Elementy logiki i teorii mnogości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

K1_W01, K1_W03, K!_W06, K1_U01, K1_U02, K1_U03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

40 % -dostateczny

50% dost+

60 % dobry

70% dobry +

80 % b. dobry

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)