Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia z elementami chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-BzEch-ćw-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_B.W01, WMKL_B.W04, WMKL_B.W05, WMKL_B.W10, WMKL_B.U03, WMKL_A.U04, WMKL_B.U05, WMKL_A.U06


Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów). Zadania szczegółowe:

- student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

- oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

- określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

- przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

- posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

- umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

- korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

- potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Literatura:

Materiały udostępniane przez asystentów na platformie euksw.edu.pl

"Ćwiczenia z biochemii" pod redakcją L. Kłyszejko- Stefanowicz

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_B.U3. student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

WMKL_B.U4. oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

WMKL_B.U5. określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

WMKL_B.U6. przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

WMKL_B.U8. posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

WMKL_B.U9. umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

WMKL_B.U10. korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

WMKL_B.U13. potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest za aktywność na zajęciach i poprawność wykonania powierzonych zadań. Na zakończenie semestru odbywa się pisemne lub ustne zaliczenie ćwiczeń.

Przedmiot roczny z końcową liczbą punktów ECTS w semestrze letnim.

ćwiczenia 60h = 4 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska, Adriana Muchowska, Maciej Sierakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów).

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z biochemii jest wykorzystanie wiedzy na temat budowy chemicznej organizmów żywych, procesów chemicznych i energetycznych zachodzących w tych organizmach podczas zajęć praktycznych. Przygotowanie do pracy w laboratorium, nauka podstawowych umiejętności związanych z obsługą i nazewnictwem aparatury, sprzętu i szkła laboratoryjnego. Zapoznanie z podstawowymi technikami badawczymi, analizą i interpretacją wyników własnych otrzymanych w trakcie zajęć (obliczenia, analiza wykresów). Zadania szczegółowe:

- student oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia substancji w roztworach izoosmotycznych, jedno- i wieloskładnikowych;

- oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa chemiczne podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku oraz jej praktyczne znaczenie dla dietetyki i terapii.

- określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki nieorganiczne i organiczne;

- przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

- posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza;

- umie obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych

pomiarów

- korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi w zakresie biochemii; planuje i wykonuje proste badanie naukowe, interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

- potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski.

Literatura:

"Ćwiczenia z biochemii" pod redakcją L. Kłyszejko- Stefanowicz

Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii, chemii, fizyki w zakresie nauczania programowego szkoły średniej oraz opanowanie materiału wykładowego i seminaryjnego zgodnego z tematyką danego ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.