Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-ChD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia dziecięca
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F.W1.

F.W2.

F.W3.

F.U1

F.U2.

F.U3

F.U4.

F.U5.


Wymagania wstępne:

Zrealizowane efekty kształcenia w zakresie wiedzy , umiejętności i kompetencji z poprzednich lat studiów

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w Oddziale Chirurgii i Urologii dziecięcej z Pododdziałem leczenia oparzeń u dzieci, Oddziale urazowo-ortopedycznym i Oddziale SOR Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza03-924 Warszawa ul. Niekłańska 4/24.

Celem nauczania:

1. Poznanie grup chorób leczonych chirurgicznie u dzieci.

2. Patofizjologia chorób wymagających leczenia chirurgicznego u dzieci.

3. Opanowanie zasad diagnostyki najczęstszych jednostek chorobowych w chirurgii dziecięcej (badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania dodatkowe) z uwzględnieniem specyfiki u najmniejszych niewspółpracujących pacjentów.

4. Poznanie metod leczenia zachowawczego i operacyjnego najczęstszych jednostek chorobowych u dzieci.(zachowawcze leczenie zapalenia wyrostka robaczkowego, wgłobienia jelit, zabiegi chirurgii klasycznej, laparoskopowej, torakoskopowej, edoskopowej).

5. Poznanie ostrych stanów chorobowych zagrażających życiu i zdrowiu wymagających pilnej pomocy medycznej chirurga i ortopedy dziecięcego.

Pełny opis:

Pełen opis.

Zajęcia obejmują 30 godzin dydaktycznych 1 grupa -1 tydzień.

Na początku zajęć studenci otrzymują plan seminariów i ćwiczeń z podziałem na grupy.

poń-piąt -godz.9-11-seminarium(cała grupa),

poń-czwart-godz.11-13,30 ćwiczenia(w grupach).piąt-godz.11-12,45-ćwiczenia( w grupach)

piat. Godz.12,45-13,30-zaliczenie zajęć z Chirurgii dziecięcej(s.konferencyjna-cała grupa)

Studenci na ćwiczeniach podzieleni na 4 grupy (5-osobowe) - SOR, Oddz.Chirurgiczny, Oddz.Urazowo-ortopedyczny, Blok Oper.

piątek-godz 12,45-13,30 Zaliczenie zajęć z Chirurgii Dziecięcej.

Seminarium 1-(2 godz)-Wstęp do chirurgii dziecięcej-historia rozwoju chirurgii dziecięcej, organizacja oddziałów chirurgii dziecięcej, zakres udzielania pomocy chirurgicznej u dzieci.

Najczęstsze zabiegi operacyjne planowe w chirurgii dziecięcej.

Seminarium2-(2godz).Chirurgia noworodka-szczególne podejście do leczenia chirurgicznego najmniejszych dzieci. Leczenie oparzeń-pierwsza pomoc, walka ze wstrząsem oparzeniowym, leczenie płynowe, współczesne opatrunki specjalistyczne w leczeniu oparzeń, leczenie operacyjne oparzeń u dzieci.

Seminarium3-(2 godz)-Stany ostre w chirurgii dziecięcej. Operacje pilne, przyspieszone, odroczone. Zasady postępowania w sytuacjach wymagających natychmiastowej operacji.

Seminarium4-(2 godz)-SOR organiacja oddziału, udzielanie pomocy, szybka diagnostyka i kwalifikacja do leczenia szpitalnego.

Seminarium 5-(2 godz)- Leczenie dzieci z urazami ukł. Kostnego-

Leczenie zachowawcze, nastawianie złamań, leczenie operacyjne złamań. Sposoby unieruchomienia złamań u dzieci. Najczęstsze powikłania złamań. Leczenie usprawniające po urazach ukł. kostnego.

Ćwiczenia

SOR- Organizacja SOR, zabiegi na Sali zabiegowej chirurgiczne(szycie ran w znieczuleniu miejscowym, zabiegi w Entonoksie, zabiegi na Sali gipsowe( unieruchomienia złamań), sposób prowadzenia dokumentacji medycznej, diagnostyki w ramach SOR, kierowanie na badania diagnostyczne TK, MRI, USG.

Blok operacyjny-zasady funkcjonowania bloku operacyjnego, podstawowy sprzęt do chirurgii klasycznej, laparoskopowej, endoskopowej i fiberoskopowej. Zasady korzystania z ramienia C RTG na Sali operacyjnej. Zapoznanie z rodzajami drenów i cewników stosowanych w chirurgii i urologii.

Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem leczenia oparzeń- organiacja pracy w oddziale chirurgicznym, zajęcia praktyczne -rodzaje szwów chirurgicznych, wiązanie ręczne szwów, technika szycia chirurgicznego na otwarto i laparoskopowo(z wykorzystaniem trenażerów). Opatrunki specjalistyczne w oparzeniach, kąpiel pacjenta rozlegle oparzonego w specjalnej wannie. Znieczulenie wziewne przy opatrunkach w oddziale chirurgicznym

Oddział Urazowo-ortopedyczny- pierwsza pomoc w złamaniach u dzieci, sposoby unieruchamiania, rodzaje unieruchomień . Nauka zakładania opatrunku gipsowego, sposoby zdejmowania opatrunków unieruchamiających.

Literatura:

Literatura:

M.Bagłaj, P.Kaliciński.”Chirurgia dziecięca” .PZWL2016

P.Kaliciński”.Chirurgia nororodka”.Invest-Druk. 2004

J.Jarosz,J.Puchała: „Oparzenia u dzieci. Od urazu do wyleczenia” U.J. 1998.

K.Okłot;”Urazy kostno-stawowe u dzieci” PZWL 2008

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminariów i ćwiczeń na podstawie obecność. Zaliczenie końcowe: test:15 pytań zamkniętych. Do zaliczenia wymagane jest 12 odpowiedzi prawidłowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Chełstowska, Piotr Pogorzelski
Prowadzący grup: Joanna Gradek, Piotr Pogorzelski, Nikos Sawwidis, Jerzy Wassermann, Szymon Wilk, Agnieszka Ziemiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Grosicka-Maciąg, Piotr Pogorzelski
Prowadzący grup: Krzysztof Adamus, Joanna Gradek, Sebastian Kumala, Piotr Pogorzelski, Karol Ratajczak, Nikos Sawwidis, Jerzy Wassermann, Agnieszka Ziemiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)