Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-MON-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia medycyny
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Student rozumie najważniejsze procesy społeczne i kulturowe, rozumie sytuację i uwarunkowania społeczne i kulturowe człowieka, zależności psychiki i ciała ludzkiego od tych procesów. W szczególności, wie o zależnościach zdrowia, w tym zdrowia psychicznego od zjawisk kulturowych społecznych. Wie o podstawowych pojęciach i teoriach w naukach społecznych. Umie rozumieć i interpretować zdarzenia społeczne i kulturowe. Jest wrażliwy na kwestie społeczne i kulturowe.

Skrócony opis:

1. Socjologia? Na zdrowie! - 2h

2. Czym człowiek różni się od małpy? - 2h

3. “Człowiek, to brzmi dumnie!” Ale który? - 2h

4. Człowieczeństwo jako wspinanie się po “piramidzie “ Maslowa. - 2h

5. Co socjolog widzi za oknem. - 6 h

6. Socjologiczna wysokość peryskopowa: ład społeczny i cywilizacja. -2 h

7. Procesy długiego trwania i krótkich wyładowań. - 2 h

8. Kryzys kultury czy człowieczeństwa? - 2 h

9. Jak lekko dostać ciężkiej nerwicy? Z poradnika socjologa. - 2 h

10. Filozofia "luzu", czyli o nieznośnej lekkości bytu w czasach kryzysu cywilizacyjnego. - 2 h

11. Jak sięgać prawą ręką przez lewe ucho? Czyli o socjologii gospodarki. - 2h

12. Człowiek na skrzyżowaniu cywilizacji - czyli "jak żyć w tym świecie i przetrwać"?! - 2 h

13. Być lekarzem w tym "świecie i przetrwać"? - 2 h

Pełny opis:

1. Socjologia? Na zdrowie! - 2h

2. Czym człowiek różni się od małpy? - 2h

3. “Człowiek, to brzmi dumnie!” Ale który? - 2h

4. Człowieczeństwo jako wspinanie się po “piramidzie “ Maslowa. - 2h

5. Co socjolog widzi za oknem. - 6 h

6. Socjologiczna wysokość peryskopowa: ład społeczny i cywilizacja. -2 h

7. Procesy długiego trwania i krótkich wyładowań. - 2 h

8. Kryzys kultury czy człowieczeństwa? - 2 h

9. Jak lekko dostać ciężkiej nerwicy? Z poradnika socjologa. - 2 h

10. Filozofia "luzu", czyli o nieznośnej lekkości bytu w czasach kryzysu cywilizacyjnego. - 2 h

11. Jak sięgać prawą ręką przez lewe ucho? Czyli o socjologii gospodarki. - 2h

12. Człowiek na skrzyżowaniu cywilizacji - czyli "jak żyć w tym świecie i przetrwać"?! - 2 h

13. Być lekarzem w tym "świecie i przetrwać"? - 2 h

Literatura:

A. Giddens, Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie.

Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna.

M. Archer, Człowieczeństwo. (fragmenty)

K. Wielecki, Kryzys i socjologia. (fragmenty)

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga! Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wielecki
Prowadzący grup: Krzysztof Wielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)