Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LE-PiPo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_C.W29

WMKL_E.U07

WMKL_F.W08

WMKL_F.U07

WMKL_F.U08

WMKL_F.U09

WMKL_F.U10

WMKL_F.U11

WMKL_F.U12

Skrócony opis:

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych.

Pełny opis:

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych. Tematyka wykładów obejmować będzie również wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa. Przedstawione zostaną podstawowe aspekty pielęgniarstwa. Zajęcia pozwolą studentom w sposób praktyczny zweryfikować swoją wiedzę na temat postępowania w stanach zagrożenia życia, a także postępowania terapeutycznego. Zajęcia będą obejmowały część praktyczną obejmującą praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Literatura:

Podręcznik Pierwszej Pomocy. PZWL. Warszawa 2015. Wyd. 5

Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016 wyd.4

Interna Szczeklika 2020.Wyd.11. Kraków 2020.

Interna Szczeklika 2020/21. Medycyna praktyczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- zasady badania podmiotowego i przedmiotowego.

- klasyfikacja i sposoby oceny stanu ogólnego i świadomości.

-zasady postępowania w stanach nagłych.

-wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

-diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy

-pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-- wykorzystywać w praktyce umiejętność przeprowadzenia badania przedmiotowoego i podmiotowego.

- wykorzystywać w praktyce znajomość klasyfikacji i sposobów oceny stanu ogólnego oraz świadomości pacjenta.

-przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, oraz udzielić pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych.

-zastosować podstawowe postępowanie terapeutyczne w najważniejszych sytuacjach stanu zagrożenia życia

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny online.

Samokształcenie.

Opracowanie zadanych tematów przez studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkiewicz, Aleksandra Stangret
Prowadzący grup: Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych.

Pełny opis:

Zajęcia z pierwszej pomocy obejmować będą wykłady i ćwiczenia, na których student pozna podstawy badania przedmiotowego i podmiotowego, a także zaznajomi się z klasyfikacjami i sposobami oceny stanu ogólnego i świadomości. Student pozna zasady postępowania w stanach nagłych. Tematyka wykładów obejmować będzie również wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, diagnostykę oraz postępowanie w najczęściej występujących stanach wymagających udzielenia pierwszej pomocy, pozna wybrane aspekty prawne w medycynie ratunkowej oraz zasady funkcjonowania systemu ratownictwa. Przedstawione zostaną podstawowe aspekty pielęgniarstwa. Zajęcia pozwolą studentom w sposób praktyczny zweryfikować swoją wiedzę na temat postępowania w stanach zagrożenia życia, a także postępowania terapeutycznego. Zajęcia będą obejmowały część praktyczną obejmującą praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy

Literatura:

Podręcznik Pierwszej Pomocy. PZWL. Warszawa 2015. Wyd. 5

Wytyczne Resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2016 wyd.4

Interna Szczeklika 2020.Wyd.11. Kraków 2020.

Interna Szczeklika 2020/21. Medycyna praktyczna.

Wymagania wstępne:

Wiedza z biologii ze szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Hampel, Paweł Piątkiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Butkiewicz, Michał Hampel, Paweł Piątkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dymitr Książek
Prowadzący grup: Daniel Barczuk, Jakub Borowy, Dymitr Książek, Szymon Nowakowski, Paweł Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dymitr Książek
Prowadzący grup: Dymitr Książek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)