Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-LEN-LwM-sem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński w medycynie
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.W21


ponadto:

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Skrócony opis:

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Pełny opis:

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Literatura:

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WMKL_D.W21

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Metody i kryteria oceniania:

analogicznie do przedmiotu Język łaciński w medycynie - grupy stacjonarne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj
Prowadzący grup: Beata Gaj, Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

grupa 2 (niestacjonarne):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a689ae522a713426da211397d2863ccc6%40thread.tacv2/conversations?groupId=c21e81dc-1c8c-4ea2-b2f3-b5ccab9c7620&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

analogicznie jak w opisie przedmiotu Język łaciński w medycynie (grupy stacjonarne)

Literatura:

analogicznie jak w opisie przedmiotu Język łaciński w medycynie (grupy stacjonarne)

Wymagania wstępne:

analogicznie jak w opisie przedmiotu Język łaciński w medycynie (grupy stacjonarne)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)