Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie fizykalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BAF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0913) Pielęgniarstwo i opieka
Nazwa przedmiotu: Badanie fizykalne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_C.W32

CMP_C.W33

CMP_C.W34

CMP_C.W35

CMP_C.U43

CMP_C.U44

CMP_C.U45

CMP_C.U46

CMP_C.U47

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu podstaw anatomii i fizjologii osoby dorosłej i dziecka.

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Literatura:

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_C.W32.

CMP_C.W33.

CMP_C.W34.

CMP_C.W35.

CMP_C.U43.

CMP_C.U44.

CMP_C.U45.

CMP_C.U46.

CMP_C.U47.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń (zaliczenie z oceną na podstawie pracy w warunkach symulowanych, realizacja zleconego zadania, obserwacja, samoocena); aktywność na ćwiczeniach

Pozytywna ocena pracy samokształceniowej – wykonanie zleconego zadania.

Egzamin z oceną – test MCQ;

• Czas trwania zaliczenia 30 minut

• Liczba pytań testowych zamkniętych (jednokrotnego wyboru) – 30

• Kryterium uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 60% pytań zaliczeniowych

• Punktacja – za każde pytanie 1 punkt max: 30 pkt min: 16 pkt

- ≤15 pkt niedostateczny (2,0)

- 16 -18 pkt dostateczny (3,0)

- 19- 21 pkt dość dobry (3,5)

- 22 - 24 pkt dobry (4,0)

- 25 - 27 pkt ponad dobry (4,5)

- 28 - 30 pkt bardzo dobry (5,0)

Zaliczenie przedmiotu: pozytywna ocena uzyskana w teście wiadomości, sprawdzianie umiejętności oraz wykonanie zleconego samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maruszewski
Prowadzący grup: Marcin Maruszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Literatura:

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Prowadzący grup: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do wykonania oceny stanu zdrowia pacjenta na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego.

Na przedmiot składa się 20 godzin dydaktycznych wykładów, które mają na celu zapoznanie studenta z podstawami przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego oraz technikami oceny układów i narządów człowieka.

Ćwiczenia w wymiarze 30 godzin dydaktycznych mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia badania fizykalnego.

Samokształcenie w wymiarze 15 godzin dydaktycznych ma na celu samodzielne opracowanie tematu z zakresu przeprowadzenia badania fizykalnego pacjenta z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Literatura:

1. Dyk D.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL 2010

2. Baranowska A., Chadzopulu A.: badanie fizykalne w praktyce pielęgniarek i położnych, Czelej 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

4. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

5. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog checklist, PZWL 2017

6. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

7. Dacre J., Kopełman P.(red), Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2004, 8. Bates B., Bickley L ., Hoekelman R(red), Wywiad i badanie fizykalne. Springer. PWN Warszawa 1997,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Magdalena Brodowicz-Król, Bernadeta Jędrzejkiewicz, Zygmunt Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.