Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-BIO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b25860d6aca4aa48f04772304d15f9c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b5ae44ba-a7b8-4cd5-8706-0c21e0e560ac&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Skrócony opis:

W trakcie kursu biochemii student pozna budowę i funkcje podstawowych związków chemiczny, przemiany makrocząsteczek, ich regulację oraz najważniejsze zaburzenia metaboliczne. Zna i rozumie udział witamin i mikroelementów w procesach metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Zna podstawy biochemiczne chorób cywilizacyjnych.

Pełny opis:

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu oraz rozumie transport gazów we krwi.

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zdobyta przez studenta wiedza pozwoli mu na zrozumienia zjawisk fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka. Ułatwi mu przyswojenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak fizjologia, patofizjologia, histologia, biologia, mikrobiolog a także farmakologia. Poznanie podstaw metabolizmu umożliwi udział w programach profilaktyki, promocji zdrowia i pracę w zespole terapeutycznym.

30h wykładów = 1 pkt ECTS

15h ćwiczeń = 0,5 pkt

10h samokształcenie = 0,5 pkt

Razem 2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zasady dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu:

-Obecność na wszystkich zajęciach

-Uzyskanie zaliczenia z prac zaliczeniowych

-Złożenie dokumentacji z pracy własnej

-Zaangażowanie w dyskusjach

-Zaliczenie sprawdzianu pisemnego

Student ma prawo do przystąpienia do zaliczenia oraz egzaminu w jednym terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Ich formę i terminy ustala koordynator przedmiotu. Nieuzyskanie pozytywnej oceny w terminie poprawkowym powoduje niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Sławomir Białek, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma, Sławomir Białek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych, ich najważniejsze przemiany, regulację oraz niektóre zaburzenia.

Pełny opis:

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii i chemii w zakresie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Barańczyk-Kuźma, Beata Chełstowska
Prowadzący grup: Anna Barańczyk-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zna budowę i funkcje podstawowych związków chemicznych, ich najważniejsze przemiany, regulację oraz niektóre zaburzenia.

Pełny opis:

Student zna budowę i funkcje białek, węglowodanów, tłuszczów, nukleotydów, rozumie mechanizm działania enzymów, diagnostyczne znaczenie izoenzymów, powstawanie i wykorzystywanie ATP, warunki powstawania stresu oksydacyjnego, budowę i przemiany glukozy i glikogenu, ciał ketonowych, związków tłuszczowych. Zna związki czynne fizjologicznie powstające w przemianach aminokwasów, białka osocza krwi - prawidłowe i diagnostyczne, budowę, rodzaje i funkcje hemoglobiny oraz zaburzenia syntezy i degradacji hemu Rozumie transport gazów we krwi, równowagę kwasowo-zasadową i jej zaburzenia (kwasice, zasadowice).

Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Wymagania wstępne:

wiedza z biologii i chemii w zakresie szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.