Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-CHW-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 4.50 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W2

CMP_D.W4

CMP_D.W5

CMP_D.W6

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U4

CMP_D.U8

CMP_D.U9

CMP_D.U10

CMP_D.U11

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U14

CMP_D.U15

CMP_D.U21

CMP_D.U22

CMP_D.U26

Skrócony opis:

Zajęcia z chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego obejmować będą wykłady, na których student pozna podstawy fizjologii układów biologicznych człowieka, a także zaznajomi się z podstawami patofizjologii następujących układów: krążenia, oddechowego, trawiennego, dokrewnego oraz moczowo-płciowego. Tematyka wykładów obejmować będzie również diagnostykę podstawowych (najważniejszych epidemiologicznie) chorób internistycznych. Zajęcia pozwolą studentom w sposób praktyczny zweryfikować swoją wiedzę na temat profilaktyki, a także postępowania terapeutycznego oraz rokowania w podstawowych (najważniejszych epidemiologicznie) chorobach internistycznych.

Literatura:

Daniluk J., Jurkowska G. (red.) Zarys chorób wewnętrznych., wyd. Czelej, 2005.

Tatoń J., Czech A.: Diagnostyka internistyczna. PZWL, Warszawa 2005.

Ciechniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- podstawy fizjologii układów biologicznych człowieka

- podstawy patofizjologii następujących układów:

krążenia, oddechowego, trawiennego, dokrewnego oraz moczowo-płciowego;

-diagnostykę podstawowych chorób internistycznych

-profilaktykę, postępowanie terapeutyczne oraz rokowanie w podstawowych chorobach internistycznych

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać w praktyce znajomość podstaw fizjologii układów biologicznych człowieka, a także podstaw patofizjologii następujących układów:

krążenia, oddechowego, trawiennego, dokrewnego oraz moczowo-płciowego;

-przeprowadzić diagnostykę podstawowych chorób internistycznych

-zastosować profilaktykę oraz podstawowe postępowanie terapeutyczne w najważniejszych chorobach internistycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady.

Egzamin pisemny online.

Samokształcenie.

Opracowanie zadanych tematów przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Prowadzący grup: Bernadeta Jędrzejkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Badawika, Beata Gawor, Agnieszka Pietrzak, Michał Rumiński, Magdalena Sękowska, Ewa Szleszyńska, Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Małgorzata Badawika, Dorota Bednarczyk, Martyna Kopiec, Dominika Łój-Baryła, Michał Rumiński, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska, Agnieszka Tomczyk, Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Wykład - Egzaminacyjny
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)