Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PM-sem Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo medyczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_B.W15

CMP_B.W16

CMP_B.W17

CMP_B.W18

CMP_B.W19

CMP_B.U12

Wymagania wstępne:

Wiedza uzyskana ze szkoły średniej

Skrócony opis:

Wykłady i seminaria mają na celu zapoznanie studenta z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz nabycia umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego rola w życiu społeczeństwa

2. Prawa człowieka

3. Prawa dziecka

4. Prawa pacjenta

5. Prawo pracy

6. Podstawowe regulacje z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych

7. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki

8. Status prawny zawodu pielęgniarki

9. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej

10. Prawa i obowiązki pielęgniarki

11. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki

12. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

13. Rejestry pielęgniarek i położnych

14. Szkoły pielęgniarskie

15. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

16. Zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

17. Prawa i obowiązki członków samorządu zawodowego pielęgniarek

i położnych

18. Zasady odpowiedzialności karnej i cywilnej związanej z wykonywaniem

zawodu pielęgniarki

19. Zasady odpowiedzialności pracowniczej i zawodowej związanej

z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

SEMINARIA

1. Regulacje prawne świadczenia pracy dla zawodów medycznych

2. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe pielęgniarki

3. Należyta staranność w zawodzie pielęgniarki w świetle prawa

medycznego

4. Samodzielność zawodowa pielęgniarek

5. Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki

6. Obowiązek udzielania pomocy medycznej

7. Obowiązki w zakresie przekazywania informacji

8. Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych

9. Tajemnica zawodowa

10. Poszanowanie godności i intymności pacjenta

11. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta pobudzonego

12. Błąd medyczny w praktyce pielęgniarskiej

13. Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karkowska D. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Wydanie 2 poprawione

i uzupełnione, Wolters Kluwer Warszawa 2020

2. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

Literatura uzupełniajaca:

1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

2. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta

3. Ustawa o działalności leczniczej

4. Sadowska M., Lis W. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz,

Wolters Kluwer Warszawa 2019

7. Fiutak A. Prawo w medycynie, C.H.BECK Warszawa 2019

8. Paszkowska M. Prawo dla pielęgniarek, Difin Warszawa 2017

9. Sadowska M. Zapobieganie błędom medycznym w praktyce, Wolters Kluwer Warszawa 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_B.W15 podstawowe pojęcia z prawa i rolę prawa w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy;

CMP_B.W16 podstawowe regulacje prawne z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wybrane trendy w polityce ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej;

CMP_B.W17 podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym prawa i obowiązki pielęgniarki, organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków;

CMP_B.W18 zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu pielęgniarki;

CMP_B.W19 prawa człowieka, prawa dziecka i prawa pacjenta;

CMP_B.U12 stosować przepisy prawa dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarki

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie pytań jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów i seminariów.

Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Anna Szumska
Prowadzący grup: Anna Szumska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady i seminaria mają na celu zapoznanie studenta z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki oraz nabycia umiejętności wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karkowska D. Prawo medyczne dla pielęgniarek. Wydanie 2 poprawione

i uzupełnione, Wolters Kluwer Warszawa 2020

2. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej

Literatura uzupełniajaca:

1. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

2. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta

3. Ustawa o działalności leczniczej

4. Sadowska M., Lis W. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz,

Wolters Kluwer Warszawa 2019

7. Fiutak A. Prawo w medycynie, C.H.BECK Warszawa 2019

8. Paszkowska M. Prawo dla pielęgniarek, Difin Warszawa 2017

9. Sadowska M. Zapobieganie błędom medycznym w praktyce, Wolters Kluwer Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.