Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pielęgniarstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PPG-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_C.W1; CMP_C.W2; CMP_C.W3; CMP_C.W4; CMP_C.W5; CMP_C.W6; CMP_C.W7; CMP_C.W8; CMP_C.W9; CMP_C.W10; CMP_C.W11;

CMP_C.U1; CMP_C.U2; CMP_C.U3; CMP_C.U4; CMP_C.U5; CMP_C.U6; CMP_C.U7; CMP_C.U8; CMP_C.U9; CMP_C.U10; CMP_C.U11; CMP_C.U12; CMP_C.U13; CMP_C.U14; CMP_C.U15; CMP_C.U16; CMP_C.U17; CMP_C.U18; CMP_C.U19; CMP_C.U20; CMP_C.U21; CMP_C.U22; CMP_C.U23; CMP_C.U24; CMP_C.U25; CMP_C.U26;


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii i wiedza o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji

Pojęcie pielęgnowania, wspierania, pomagania i towarzyszenia.

Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki/rza oraz rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej.

Proces pielęgnowania – istota, etapy, zasady.

Primary nursing – istota, odrębności oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.

Istota opieki pielęgniarskiej w założeniach teorii F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy, B. Neuman.

Komunikowanie w pielęgniarstwie

Szpital jako środowisko zakaźne- profilaktyka zakażeń.

Podstawowe czynności pielęgniarskie, rola pielęgniarki w procesie diagnozowania.

Zadania i kompetencje pielęgniarki w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym i o niepomyślnym rokowaniu.

Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich.

Literatura:

1. Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo – ćwiczenia. Tom I, II. PZWL, Warszawa 2014.

2. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL, Warszawa 2014

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, PZWL 2015

4. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo, PZWL 2004

5. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury Pielęgniarskie, PZWL, Warszawa 2014

6. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.(red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013

7. Klimaszewska K., Baranowska A., Krajewska Kułak E.: Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne, PZWL, Warszawa, 2017

8. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A.: Umiejętności pielęgniarskie - katalog check-list, PZWL 2017

9. Górajek Jóźwik J.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej, PZWL 2016

10. Dzirba A.: Wstrzyknięcia domięśniowe, PZWL 2010

11. Ustawy, rozporządzenia związanie z wykonywaniem zawodu pielęgniarki

12. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, Makmed 2009

13. Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej, PZWL 2014

14. Kózka M., Płaszewska - Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, PZWL 2010

15. Kózka M.: Pielęgniarstwo tom 1-2, Elsevier Urban & Parter 2011

16. Red.wyd. polskiego Zarzycka D, Ślusarska B.: Podręcznik diagnoz pielęgniarskich, 2011

17. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1 - założenia koncepcyjnoempiryczne opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

18. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 2 - wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej, PZWL 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

zna i rozumie:

CMP_C.W1- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

CMP_C.W2- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

CMP_C.W3 - funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_C.W4 - proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

CMP_C.W5 - dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

CMP_C.W6 - istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

CMP_C.W7 - istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_C.W8 - zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

CMP_C.W9 - zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

CMP_C.W10 - zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

CMP_C.W11 - udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz punktowanych pytań otwartych z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń i seminariów.

Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

50 – 60 % - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji

Pojęcie pielęgnowania, wspierania, pomagania i towarzyszenia.

Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki/rza oraz rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej.

Proces pielęgnowania – istota, etapy, zasady.

Primary nursing – istota, odrębności oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.

Istota opieki pielęgniarskiej w założeniach teorii F. Nightingale, V. Henderson,

D. Orem, C. Roy, B. Neuman.

Komunikowanie w pielęgniarstwie

Szpital jako środowisko zakaźne- profilaktyka zakażeń.

Podstawowe czynności pielęgniarskie, rola pielęgniarki w procesie diagnozowania.

Zadania i kompetencje pielęgniarki w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym i o niepomyślnym rokowaniu.

Klasyfikacja diagnoz i praktyk pielęgniarskich.

Pełny opis:

Student

zna i rozumie:

CMP_C.W1- uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

CMP_C.W2- pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia;

CMP_C.W3 - funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej;

CMP_C.W4 - proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej;

CMP_C.W5 - dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich;

CMP_C.W6 - istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman);

CMP_C.W7 - istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;

CMP_C.W8 - zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu;

CMP_C.W9 - zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej;

CMP_C.W10 - zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich;

CMP_C.W11 - udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bałanda-Bałdyga
Prowadzący grup: Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.