Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WMCM-PG-PiPP-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Jednostka: Wydział Medyczny. Collegium Medicum
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki medyczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

CMP_D.W1

CMP_D.W2

CMP_D.W3

CMP_D.W5

CMP_D.W6

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.W13

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U5

CMP_D.U8

CMP_D.U14

CMP_D.U15

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U26

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu biologii na poziomie licealnym; wiedza zdobyta podczas I roku studiów na kierunku pielęgniarstwo

Skrócony opis:

Przygotowanie do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną

Pełny opis:

Przygotowanie studenta poprzez przekazanie wiedzy, dotyczącej dziecka w różnym okresie życia: jego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych, społecznych i psychicznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania oraz współpracy z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami, sprawującymi opiekę nad dziećmi.

Literatura:

Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.

Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.

Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.

Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011.

Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.

Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.

Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.

Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.

Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.

Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.

Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.

Essential Pediatrics for Nurses Paperback – 2014by Meharban Singh (Author). CBS; 3rd edition (2014). ISBN-13: 978-8123924489

Wong's Essentials of Pediatric Nursing / Edition 10. by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C Rodgers . Elsevier Health Sciences 10/10/2016. ISBN-13: 9780323353168

Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing Dawson, Paula.OUP Premium 2012. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

Nursing care plans: transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

Pediatria. T. 1 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 2 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010

Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.

Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.

Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.

Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth 10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012 Theresa A. HCPro

Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

CMP_D.W.2

CMP_D.W.4

CMP_D.W.5

CMP_D.W.6

CMP_D.W.7

CMP_D.W.8

CMP_D.W.9

CMP_D.W.10

CMP_D.W.11

CMP_D.W.12

CMP_D.W.14

CMP_D.W.18

CMP_D.W.19

CMP_D.W.20

CMP_D.U.1

CMP_D.U.2

CMP_D.U.3

CMP_D.U.4

CMP_D.U.5

CMP_D.U.6

CMP_D.U.7

CMP_D.U.9

CMP_D.U.10

CMP_D.U.11

CMP_D.U.12

CMP_D.U.13

CMP_D.U.16

CMP_D.U.19

CMP_D.U.20

CMP_D.U.21

CMP_D.U.22

CMP_D.U.24

CMP_D.U.25

CMP_D.U.26

CMP_D.U.27

CMP_D.U.28

CMP_D.U.30

CMP_D.U.32

CMP_D.U.33

CMP_D.K.1

CMP_D.K.2

CMP_D.K.3

CMP_D.K.4

CMP_D.K.5

CMP_D.K.6

CMP_D.K.7

CMP_D.K.8

CMP_D.K.9

CMP_D.K.10

Metody i kryteria oceniania:

Warunek zaliczenia przedmiotu:

Wykład:

egzamin pisemny w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru (50 pytań) z zagadnień programowych wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz samokształcenia. Student otrzymuje ocenę z egzaminu wg następujących progów punktowych:

51-60% - dostateczny

61 – 70 % - dostateczny plus

71 – 80 % - dobry

81 – 90 % - dobry plus

91 – 100 % - bardzo dobry

Warunki zaliczenie praktyki zawodowej:

• obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu))

• punktualne uczęszczanie na zajęcia

• przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej

• zaliczenie umiejętności według indeksu (dziennika) umiejętności

• prowadzenie indywidualnego dokumentowania pielęgnowania chorego

• kultura osobista, staranne umundurowanie

Praktyki zawodowe:

Warunki zaliczenie praktyki zawodowej:

• obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa musi być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu))

• punktualne uczęszczanie na zajęcia

• przestrzeganie regulaminu praktyki zawodowej

• zaliczenie umiejętności według indeksu (dziennika) umiejętności

• prowadzenie indywidualnego dokumentowania pielęgnowania chorego

• kultura osobista, staranne umundurowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Jabłońska
Prowadzący grup: Maryla Jabłońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Agnieszka Bałanda-Bałdyga, Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie do pełnienia opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem i jego rodziną

Pełny opis:

Przygotowanie studenta poprzez przekazanie wiedzy, dotyczącej dziecka w różnym okresie życia: jego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych, społecznych i psychicznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania oraz współpracy z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami, sprawującymi opiekę nad dziećmi.

Literatura:

Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.

Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.

Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.

Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. PZWL, Warszawa 2011.

Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.

Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.

Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.

Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005.

Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.

Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa2008.

Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.

Essential Pediatrics for Nurses Paperback – 2014by Meharban Singh (Author). CBS; 3rd edition (2014). ISBN-13: 978-8123924489

Wong's Essentials of Pediatric Nursing / Edition 10. by Marilyn J. Hockenberry, David Wilson, Cheryl C Rodgers . Elsevier Health Sciences 10/10/2016. ISBN-13: 9780323353168

Oxford Handbook of Clinical Skills for Children's and Young People's Nursing Dawson, Paula.OUP Premium 2012. A Handbook for Student Nurses, 2016–17 Edition Benbow, Wendy-Jordan, Gill Lantern Publishing 2016

Nursing care plans: transitional patient & family centered care Seventh edition. Carpenito, Lynda Juall Wolters Kluwer Health 2017

Pediatria. T. 1 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 2 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Pediatria. T. 3 / redakcja Jacek Józef Pietrzyk, Przemko Kwinta

Literatura uzupełniająca:

Publikacje naukowe, polecane podczas zajęć przez prowadzącego, a dodatkowo:

Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010

Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.

Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.

Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.

Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.

Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.

Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.

Nursing Case Studies in Caring Barry, Charlotte D.-Gordon, Shirley C.-King, Beth 10. Professional Practice Models in Nursing Duffy, Joanne R. Springer Publishing Company, Inc. 2016

Nursing Diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Lippincott Williams & Wilkins 2012 Theresa A. HCPro

Nursing practice : knowledge and care Second edition. Peate, Ian Wiley Blackwell 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wiśniewski
Prowadzący grup: Aleksander Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.