Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie gramatyki języka polskiego (gramatyka funkcjonalna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNH-KRS-KDN-NGJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie gramatyki języka polskiego (gramatyka funkcjonalna)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Kryteria kwalifikacji i zasady rekrutacji ustala ZNP

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie przez uczestników kursu zasad nauczania gramatyki polskiej uczniów obcojęzycznych na poszczególnych poziomach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu absolwent:

- będzie posługiwał się terminologią używaną w metodyce nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego.

- będzie kierował się zasadami pracy z różnymi grupami odbiorców w zakresie nauczania gramatyki jpjo oraz podsystemów języka.

- potrafi prawidłowo zaplanować wprowadzenie poszczególnych zagadnień gramatycznych w zależności od poziomu zaawansowania uczącego się.

- potrafi przygotować własne materiały dydaktyczne zależnie od potrzeb ucznia.

- będzie stosował elementy komunikacji międzykulturowej.

- przygotowany do pogłębiania wiedzy z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego w duchu idei uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywny udział we wszystkich zajęciach

- wykonanie wszystkich zadań w trakcie kursu

- stworzenie autorskiego testu gramatycznego (liczba zadań oraz testowany poziom języka zostaną ustalone wspólnie z grupą)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)