Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia najnowsza Polski-ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-ĆHNAJP Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia najnowsza Polski-ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

historia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U01

HI1_U02

HI1_U05


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii najnowszej Polski

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami do historii najnowszej oraz nauczenie ich krytycznej analizy źródeł

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę wybranych źródeł dla historii najnowszej Polski w latach 1918-1989, dotyczących m.in. wojny polsko-bolszewickiej, mniejszości narodowych w II RP, Polskiego Państwa Podziemnego, tzw. "polskich miesięcy" (1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia

Student powinien:

1. umieć wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

2. umieć posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania, społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym.

3. posiadać umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków.

Opis ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

warunki zaliczenia określone na poziomie grup ćwiczeniowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok
Prowadzący grup: Adam Dziurok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Strona przedmiotu: http://Moodle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami do historii najnowszej oraz nauczenie ich krytycznej analizy źródeł

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe źródła do historii najnowszej Polski (1918-1989), analizują je, poznają specyfikę źródeł do historii najnowszej, prowadzą dyskusję na temat kluczowych momentów dziejów Polski.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii najnowszej Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Adam Dziurok, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w zajęciach - 30

samodzielna lektura 60

suma godzin 90

liczba ECTS 90 godz./30 = 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z podstawowymi źródłami do historii najnowszej oraz nauczenie ich krytycznej analizy źródeł

Pełny opis:

Studenci poznają podstawowe źródła do historii najnowszej Polski (1918-1989), analizują je, poznają specyfikę źródeł do historii najnowszej, prowadzą dyskusję na temat kluczowych momentów dziejów Polski.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.