Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia powszechna XIXw. - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-HPXIXWcw Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna XIXw. - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI1_U01

HI1_U02

HI_U05

HI_U08

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych uwarunkowań państw i narodów Europy i innych kontynentów w XIX wieku oraz ich wpływu na kształtowanie ówczesnego oblicza świata.

Pełny opis:

Przybliżenie faktografii, zjawisk i postaci związanych z tzw. długim wiekiem XIX (1795-1914).

Tematyka zajęć:

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Kongres wiedeński 1814-1815 i jego postanowienia. System wiedeński

Święte Przymierze – powstanie, cel i działalność.

Ruchy rewolucyjne i tajne organizacje polityczne.

Zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus

Zmierzch potęgi osmańskiej

Nowe państwa na mapie Europy.

Podboje kolonialne

Ekspansja Rosji.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Kraje Ameryki Południowej.

Japonia i Chiny

Rewolucja przemysłowa i nowe grupy społeczne

Nowe sojusze i nowe bloki polityczno-wojskowe.

Wystawianie ocen

Literatura:

Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009;

Chwalba A., Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012

Wiek XIX, red. T.C. W. Blaning, Warszawa 2003

Crose B. Historia Europy XIX wieku, Warszawa 1998

Czapliński W, Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990

Dobrzycki W., „Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945”, Warszawa 2006;

Żywczyński M. „Historia powszechna 1789-1870 ” , Warszawa 1965;

„Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów” opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard ,, Warszawa 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 -Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

EK2 -Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historycznokulturowym

EK3-Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem

poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

EK4 -Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych

Aktywność pracy studenta i nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

czas na napisanie pracy zaliczeniowej 30

SUMA GODZIN 90 godz.

LICZBA ECTS 90 godz./30=3

Metody i kryteria oceniania:

poziom przedmiotu: podstawowy

umiejętność interpretacji tekstów źródłowych w oparciu o wiedzę pozaźródłową, umiejętność formułowania wniosków na podstawie lektury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława, Dominik Zamiatała
Prowadzący grup: Adam Buława, Dominik Zamiatała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych uwarunkowań państw i narodów Europy i innych kontynentów w XIX wieku oraz ich wpływu na kształtowanie ówczesnego oblicza świata.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Kongres wiedeński 1814-1815 i jego postanowienia. System wiedeński

Święte Przymierze – powstanie, cel i działalność.

Ruchy rewolucyjne i tajne organizacje polityczne.

Zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus

Zmierzch potęgi osmańskiej

Nowe państwa na mapie Europy.

Podboje kolonialne

Ekspansja Rosji.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Kraje Ameryki Południowej.

Japonia i Chiny

Rewolucja przemysłowa i nowe grupy społeczne

Nowe sojusze i nowe bloki polityczno-wojskowe.

Wystawianie ocen

Literatura:

Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009;

Chwalba A., Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012

Wiek XIX, red. T.C. W. Blaning, Warszawa 2003

Crose B. Historia Europy XIX wieku, Warszawa 1998

Czapliński W, Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990

Dobrzycki W., „Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945”, Warszawa 2006;

Żywczyński M. „Historia powszechna 1789-1870 ” , Warszawa 1965;

„Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów” opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard ,, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii XIX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Beczek, Adam Buława
Prowadzący grup: Hubert Beczek, Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci w trakcie zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi społeczno-politycznych uwarunkowań państw i narodów Europy i innych kontynentów w XIX wieku oraz ich wpływu na kształtowanie ówczesnego oblicza świata.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia

Kongres wiedeński 1814-1815 i jego postanowienia. System wiedeński

Święte Przymierze – powstanie, cel i działalność.

Ruchy rewolucyjne i tajne organizacje polityczne.

Zjednoczenie Niemiec pod egidą Prus

Zmierzch potęgi osmańskiej

Nowe państwa na mapie Europy.

Podboje kolonialne

Ekspansja Rosji.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Kraje Ameryki Południowej.

Japonia i Chiny

Rewolucja przemysłowa i nowe grupy społeczne

Nowe sojusze i nowe bloki polityczno-wojskowe.

Wystawianie ocen

Literatura:

Kukiel M., Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej, Londyn 1992;

Skrzypek A., Historia społeczna Europy XIX i XX wieku, Poznań 2009;

Chwalba A., Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2012

Wiek XIX, red. T.C. W. Blaning, Warszawa 2003

Crose B. Historia Europy XIX wieku, Warszawa 1998

Czapliński W, Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 1990

Dobrzycki W., „Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945”, Warszawa 2006;

Żywczyński M. „Historia powszechna 1789-1870 ” , Warszawa 1965;

„Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów” opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard ,, Warszawa 1998.

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych faktów z historii XIX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława
Prowadzący grup: Adam Buława
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.