Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa lic.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HI-PDyplic
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa lic.
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HI_U03

HI_U07

HI_K03

HI_K06

Skrócony opis:

Student pisze pracę dyplomową, opracowując źródła zgodnie z warsztatem historyka.

Pełny opis:

Prace dyplomowe dotyczą zagadnień z epoki najnowszej (XIX-XX w.); są one opracowaniem źródła z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

Literatura:

Stosownie do opracowywanego tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Konsultacje na temat zagadnień poruszanych na zajęciach odbywają się na dyżurze (raz w tygodniu jedna godzina).

Metody i kryteria oceniania:

Student przesyła rozdziały pracy mejlem; rozdziały są oceniane i poprawiane przez promotora i odsyłane studentowi; po zatwierdzeniu całości pracy, jest ona dopuszczana do druku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Adam Dziurok, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Dziurok, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Adam Buława, Adam Dziurok, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Agnieszka Nalewajek, Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, wykorzystując źródła i opracowania.

Pełny opis:

Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora, wykorzystując źródła i opracowania drukowane; korzystanie ze źródeł archiwalnych nie jest konieczne. W trakcie seminarium omawiane są postępy w pisaniu pracy. Jej kolejne wersje są przesyłane promotorowi, poprawiane i odsyłane piszącemu aż do osiągnięcia zadowalającego obie strony wyniku.

Literatura:

Literatura każdorazowo dostosowywana jest do tematu pracy.

Wymagania wstępne:

Biegła znajomość języka polskiego; przynajmniej podstawowa wiedza ogólna z okresu historycznego, w jakim umiejscowiona jest tematyka pracy oraz wiedza szczegółowa dotycząca tematu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Buława, Adam Dziurok, Helena Karczewska, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Agnieszka Nalewajek, Jan Pietrzykowski
Prowadzący grup: Adam Buława, Adam Dziurok, Tadeusz Kołosowski, Dariusz Milewski, Agnieszka Nalewajek, Jan Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zob. informacje podstawowe.

Pełny opis:

Zob. informacje podstawowe.

Literatura:

Zob. informacje podstawowe.

Wymagania wstępne:

Biegła znajomość języka polskiego, a także języków źródeł i opracowań, jeśli temat pracy tego wymaga. Znajomość historii epoki nowożytnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)