Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Toruń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-ĆTT Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Toruń
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02, HS1_W03


HS1_U04, HS1_U02, HS1_U03, HS1_U05,


HS1_K01,

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Torunia od średniowiecza aż po wiek XIX., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad bibliografią o tematyce wybranej przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzącego.

Przygotowanie bibliografii stanowi okazję do zaznajomienia się z literatura dotyczącą danego zabytku, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych w Toruniu jest przekrojowe zaznajomienie się ze sztuką i kulturą artystyczną Torunia, od średniowiecza po XIX w. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa, zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad stanami badań o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących. Praca pisemna stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dotyczących danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi własnego warsztatu naukowego.

Literatura:

Bibliografia jest uzależniona od tematu dotyczącego zabytku wybranego przez studenta z listy dostarczonej przez prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki polskiej i europejskiej od średniowiecza po czasy współczesne. Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

Umiejętności:

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym posiada podstawowe umiejętności dokonywania analizy obiektów in situ. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania różnorodnych zjawisk sztuki w kontekście społecznym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację w języku polskim na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji dzieł sztuki.

Kompetencje:

Potrafi pracować w grupie, odpowiednio określając priorytety służące realizacji określonego zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga podstawowe dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy.

ECTS za objazd do Torunia: 0,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się oceniane są na podstawie obecności i aktywności podczas dyskusji problemowych wokół zagadnień przedstawianych na zajęciach synchronicznych oraz jakości stanu badań, o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany

Cele przedmiotu: bezpośredni kontakt z zabytkiem architektonicznym i wyposażeniem plastycznym

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

W Toruniu studenci poznają następujące dzieła architektury wraz z wyposażeniem:

1. Katedrę św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela

2. Kościół parafialny św. Jakuba na Nowym Mieście

3. Kościół pofranciszkański NMP na Starym Mieście

4. Kościół Świętego Ducha na Starym Mieście

5. Urbanistykę miasta

Literatura:

Bibliografia do obiektu zabyt., przydzielonego studentowi, zbierana samodzielnie przez studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Torunia od średniowiecza aż po wiek XIX., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad stanem badań o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących. Przygotowanie stanu badań stanowi okazję do zaznajomienia się z literatura dotyczącą danego zabytku, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Zajęcia uzupełnia udział studentów w wykładzie przeprowadzonym online w czasie rzeczywistym, który zostanie poświęcony jednemu zagadnieniu (temat wykładu zostanie podany w trakcie zajęć organizacyjnych).

Wyjazd do Torunia - 0,5 pnkt ECTS

Pełny opis:

Zakres merytoryczny tematów związanych z wyjazdem do Torunia, zostanie podany na spotkaniu organizacyjnym. Student przygotowuje prace pisemną na temat wybranego w ich trakcie zabytku.

Literatura:

Literatura zależna jest od wybranego przez studenta tematu.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - zebranie bibliografii przez studenta/tkę na wybrany temat i udział w objeździe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Torunia od średniowiecza aż po wiek XIX., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad bibliografią o tematyce wybranej przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzącego.

Przygotowanie bibliografii stanowi okazję do zaznajomienia się z literatura dotyczącą danego zabytku, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych w Toruniu jest przekrojowe zaznajomienie się ze sztuką i kulturą artystyczną Torunia, od średniowiecza po XIX w. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa, zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad stanami badań o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących. Praca pisemna stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dotyczących danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi własnego warsztatu naukowego.

Literatura:

Bibliografia jest uzależniona od tematu dotyczącego zabytku wybranego przez studenta z listy dostarczonej przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Ponińska, Aleksander Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - zebranie bibliografii przez studenta/tkę na wybrany temat i udział w objeździe

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest bezpośredni kontakt z obiektami pochodzącymi z różnych epok i zróżnicowanych pod względem pełnionych funkcji. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Torunia od średniowiecza aż po wiek XIX., zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad bibliografią o tematyce wybranej przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzącego.

Przygotowanie bibliografii stanowi okazję do zaznajomienia się z literatura dotyczącą danego zabytku, a także sprzyja rozwojowi warsztatu naukowego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń terenowych w Toruniu jest przekrojowe zaznajomienie się ze sztuką i kulturą artystyczną Torunia, od średniowiecza po XIX w. Prowadzić mają do zaznajomienia się z najważniejszymi dziełami sztuk wizualnych i architektury Krakowa, zrozumienia ich znaczenia i miejsca w dziejach sztuki Polskiej i Europejskiej.

Istotną częścią ćwiczeń jest praca nad stanami badań o temacie wybranym przez studentka/studentkę z listy przedstawionej przez prowadzących. Praca pisemna stanowi okazję do zaznajomienia się ze stanem badań dotyczących danego obiektu, a także sprzyja rozwojowi własnego warsztatu naukowego.

Literatura:

Bibliografia jest uzależniona od tematu dotyczącego zabytku wybranego przez studenta z listy dostarczonej przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.