Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Holocaust Art and Holocaust in Art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-HA Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Holocaust Art and Holocaust in Art
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U04

HS1_U05


Wymagania wstępne:

speaking English

Skrócony opis:

The lectures will deal with themes related to the phenomenon of Holocaust art and the reception of the Holocaust experience in the art after 1945 - based on examples from Poland, Europe, and Israel. Scope: Entartete Kunst, reaction to Nazism in German art, the art of the Holocaust - selected examples, the experience of the Holocaust in the art of selected artists - representatives of European countries and Israel. The iconography of the Holocaust. Problems of looting and restitution of works of art.

The lectures include film and photographic materials.

Pełny opis:

Lecture topics:

1. Nazism and art - Entartete Kunst, propaganda.

2. Ernst Barlach.

3. Conditions for creating art, attitudes towards reality - ghetto, concentration camp, life in hiding, participation in the partisans - selected artists, iconography (3-4 lectures).

4. Felix Nussbaum.

5. Holocaust iconography of the art after 1945 (Chagall, A. Bogen, J. Stern).

6. Problems of looting and restitution of works of art.

Literatura:

1. Polish and Jewish People under the German Occupation: Political and Social Rules, Culture under the German Occupation - pdf.

2. Art and the Holocaust: Reflection for the Common Future, Riga 2021 selected chapters.

3. Rosenberg P., Images and Reflections: Women in the Art of the Holocaust, The Ghetto Fighters House, Israel, 2002.

4. Tarnowska M., Art in the Warsaw Ghetto, [w] Jewish Artists and Central-Eastern Europe : Art Centers, Identity, Heritage from the 19th Century to the Second World War: the First Congress of Jewish Art in Poland, ed. by J. Malinowski, R. Piątkowska, T. Sztyma-Knasiecka, Warszawa 2010 .

5. S. Baskind, L. Silver, Jewish Art. A Modern History, London 2011.

Articles to read and prepare presentation:

1. U. Ginder, Munich 1937: The Development of Two Pivotal Art Exhibitions, March 18, 2004, revised June 2004: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/133c/133cproj/04proj/GinderNaziArt047.htm3

2. M. Rajner, M, Chagall’s Jew in Bright Red, Ars Judaica, 2008, vol. 4, pp 61 – 80.

3. M. Rajner, Chagall: The Artist and the Poet, Jewish Art, 1995/1996, vol. 21, pp 40 – 67.

4. Kaumkötter J., Śmierć nie ma ostatniego słowa. Sztuka w tragicznych latach 1933 - 1945, Kraków 2015 – selected chapters.

5. Tarnowska M., Jewish Artistic Revival in Lower Silesia (Poland) 1945-1949: Art and Activity in the Light of Source Materials and Art Criticism, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2020, nr 2, s. 425-450.

Mendelsohn A., Behold the Man: Jesus in Israeli Art, Jerusalem 2007 – selected chapters.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

HS1_W02

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce Holokaustu i Holokauście w sztuce po 1945 roku. Zna terminologię i podstawowe aspekty badawcze.

The student has an orderly detailed knowledge of the Holocaust Art and Holocaust in art created after the 1945 year. And knows the relevant professional vocabulary and basic research methodology.

HS1_W06

Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki Holokaustu i Holokauście w sztuce i ich powiązaniach z naukami humanistycznymi.

He has a basic knowledge of selected issues of Holocaust art and its links with the humanities.

HS1_U04

Potrafi stosować właściwą terminologię z zakresu sztuki Holokaustu.

HS1_U05

Potrafi wykorzystać terminologię dotyczącą sztuki Holokaustu w formułowaniu logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku angielskim.

He/She can use appropriate terminology on Holocaust art and use it in the formulation of logical speech and writing in English.

Nakład pracy studenta:

30(15) godzin - udział w wykładach

60(30) godzin - przeczytanie artykułu w j. angoelskim i przygotowanie referatu wraz z ilustracjami.

Student workload:

30(15) hours - participation in lectures

60(30) hours - reading an article in English and preparing a presentation with illustrations.

Metody i kryteria oceniania:

REQUIREMENTS TO BE FULFILLED TO COMPLETE THE COURSE:

• course attendance – max 55 points / one absence is allowed, further absences „cost” minus 5 points each

• accomplish an one task – presentation on chosen articles (one presentation per one group including 2 persons)

• Term evaluation – max 100 points

• Attendance – max 30 points

• accomplishing the one task – max 70 point

• Scale of grades: 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Lectures online: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aM_wNpaDC9Ki-LOEkw8uJgrK0lEPd9uLM2rDcx4Ko2wY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e571243-5ee8-4715-9ff5-fab1703e51d3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.