Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PDKć Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Moduły do wyboru dla 1 roku studiów 2 stopnia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahPHEwsMb652YOUSrS8P0PpurB9wYounOnPBj0dZE5881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c911f282-5187-4b47-8442-d26b70ed5e0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_U03; HS2_U04; HS2_U08; HS2_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Przybliżenie oraz omówienie sposobów popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza przygotowanych przez prowadzącego oraz uczestników przykładów różnych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Poddawane analizie będą: sposób przekazania informacji oraz jego specyfika wynikająca z natury danego medium, dobór środków retorycznych, budowa przekazu oraz strategia twórcy przekazu. Część praktyczna poprzedzona będzie teoretycznym wstępem bazującym na lekturze raportów i opracowań przygotowanych przez różne instytucje kultury oraz innych lektur.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania

- potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej,

przyjmując w niej rolę wiodącą. Potrafi komunikować się z otoczeniem

uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko

- jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji

specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

- Przygotowanie do zajęć: 15 h.

- Przygotowanie wystąpienia 15 h.

Razem 60 h. : 30 h. = 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Jednym z elementów składających się na zaliczenie jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Każda następna powinna zostać odrobiona we wspólnie ustalonym zakresie.

Na zaliczenie przedmiotu składa się również czynny udział w zajęciach - rozumiany jako rozmowa dotycząca zadanych lektur.

Zaliczenie, przeprowadzone w formie krótkiego testu sprawdzającego znajomość wiadomości przedstawionych w trakcie ćwiczeń, odbędzie się na ostatnich zajęciach wypadających w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:636e71a1d8cb4105b5fc7977100a00bd@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przybliżenie oraz omówienie sposobów popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza przygotowanych przez prowadzącego oraz uczestników przykładów różnych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Poddawane analizie będą: sposób przekazania informacji oraz jego specyfika wynikająca z natury danego medium, dobór środków retorycznych, budowa przekazu oraz strategia twórcy przekazu. Część praktyczna poprzedzona będzie teoretycznym wstępem bazującym na lekturze raportów i opracowań przygotowanych przez różne instytucje kultury oraz innych lektur.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahPHEwsMb652YOUSrS8P0PpurB9wYounOnPBj0dZE5881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c911f282-5187-4b47-8442-d26b70ed5e0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.