Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plastyka nowożytna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNE Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U03

HS1_U04

HS1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki średniowiecza, historii powszechnej.

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: renesans w Europie, manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.; manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki, barok we Włoszech i we Francji, sztuka holenderska i flamandzka, rokoko w Europie.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej od starożytności po współczesność, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Jest również przygotowany do

samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na zakończenie I i II semestru połączony ze znajomością obiektów (slajdówka)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Badach
Prowadzący grup: Artur Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym. Poszczególne tematy: manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.); manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki; Caravaggio i jego naśladowcy; Bernini i rzeźba włoska XVII w.; twórczość Rubensa i jej wpływ na malarstwo europejskie w XVII i XVIII w.; malarstwo holenderskie okresu złotego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości malarskiej i graficznej Rembrandta i jego uczniów, a także tzw. małych mistrzów; malarstwo i rzeźba we Francji w XVII i na pocz. XVIII w. malarstwo hiszpańskie XVI i XVII w. (El Greco, Ribera, Zurbaran, Murillo, Velázquez); rzeźba hiszpańska XVI i XVII w.; przemiany w sztuce francuskiej po 1715, rokoko francuskie i europejskie.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii plastyki wcześniejszych epok

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Badach
Prowadzący grup: Artur Badach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany jest podczas wykładów i ćwiczeń.

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym. Poszczególne tematy: manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.); manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki; Caravaggio i jego naśladowcy; Bernini i rzeźba włoska XVII w.; twórczość Rubensa i jej wpływ na malarstwo europejskie w XVII i XVIII w.; malarstwo holenderskie okresu złotego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości malarskiej i graficznej Rembrandta i jego uczniów, a także tzw. małych mistrzów; malarstwo i rzeźba we Francji w XVII i na pocz. XVIII w. malarstwo hiszpańskie XVI i XVII w. (El Greco, Ribera, Zurbaran, Murillo, Velázquez); rzeźba hiszpańska XVI i XVII w.; przemiany w sztuce francuskiej po 1715, rokoko francuskie i europejskie.

Wymagania wstępne:

Znajomość historii plastyki wcześniejszych epok.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Badach
Prowadzący grup: Artur Badach
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0fb7ec8e66794788bb6160daa08da307%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=366c5722-280e-4f28-b846-95993829cf6c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-filozoficzno-kulturowym. Poszczególne tematy: manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.); manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki; Caravaggio i jego naśladowcy; Bernini i rzeźba włoska XVII w.; twórczość Rubensa i jej wpływ na malarstwo europejskie w XVII i XVIII w.; malarstwo holenderskie okresu złotego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości malarskiej i graficznej Rembrandta i jego uczniów, a także tzw. małych mistrzów; malarstwo i rzeźba we Francji w XVII i na pocz. XVIII w. malarstwo hiszpańskie XVI i XVII w. (El Greco, Ribera, Zurbaran, Murillo, Velázquez); rzeźba hiszpańska XVI i XVII w.; przemiany w sztuce francuskiej po 1715, rokoko francuskie i europejskie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy w pierwszym semestrze to: renesans w Europie, manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.; manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od baroku po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od baroku po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: barok we Włoszech i we Francji, barok holenderski i flamandzki, sztuka na wyspach Brytyjskich, twórczość najważniejszych artystów hiszpańskich, ośrodki rokoka w Europie, najważniejsze dzieła malarstwa europejskiego w zbiorach polskich.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy w pierwszym semestrze to: renesans w Europie, manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.; manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.