Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja sztuki żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-DSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja sztuki żydowskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W04

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U02

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dokumentacji dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce. Obejmują naukę sporządzania tzw. białej karty zabytku ruchomego (różne rodzaje macew, rzeźba, malarstwo) oraz naukę opisu zabytku nieruchomego (synagoga). Zawierają część teoretyczną - terminologię, zasady dotyczące budowy i użytkowania synagogi, cmentarza), ikonografię sztuki religijnej i świeckiej. Podczas zajęć studenci uczą się prawidłowych metod inwentaryzacji, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach. Zajęcia praktyczne polegają na pracy w grupach, w terenie.

I semestr – 30 godzin.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Synagoga – geneza, zasady funkcjonowania, architektura, wnętrze, funkcje pomieszczeń, wystrój, ikonografia, terminologia. Nauka opisu architektury i wystroju wnętrza.

2. Cykl życia – strój, artefakty, terminologia, ikonografia. Nauka opisu synagogaliów i utensyliów używanych w ceremoniach rodzinnych.

3. Święta żydowskie - artefakty, terminologia, ikonografia. Nauka opisu utensyliów używanych w celebracjach świąt.

4. Cmentarz - geneza, przepisy dotyczące nekropolii, budynki, nagrobki, rodzaje, ikonografia, inskrypcje, datowanie. Nauka sporządzania białej karty różnych rodzajów nagrobków – Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej, Warszawa.

5. Biała karta wybranego obrazu związanego z tradycją żydowską.

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, fragmenty wskazane przez prowadzącą - http://biblia.deon.pl

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

5. 2. Perek Shirah - on-line.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999 - fragmenty wskazane przez prowadzącą.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

A.Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce oraz związana z nim terminologię.

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną nabytą podczas ćwiczeń do analizy i dokumentacji zabytków kultury żydowskiej.

Student potrafi posługiwać się specyficzną terminologią odnoszącą się do dziedzictwa żydowskiego w jego opicie i dokumentacji.

Nakład pracy studenta:

30 godzin - udział w ćwiczeniach

15 godzin praca w terenie - w grupach - inwentaryzacja wybranych zbytków kultury żydowskiej w Warszawie.

45 godzin - przygotowanie prezentacji oraz 3 "białych kart" zabytków - praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie opracowania 1 prezentacji na temat wskazany przez prowadzącą – praca w grupach (3-4 osoby); wykonanie prac zaliczających – 2 białych kart 2 macew - wskazanych przez prowadzącą, 1 białej karty wybranego obrazu (z zestawu podanego przez prowadzącą).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z ELEMENTÓW:

1. Udział w zajęciach – dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; kolejna nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej – max 30 pkt

2.Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat – praca w grupach – max 25 pkt

3. Wykonanie 3 białych kart – 2 x macewa/nagrobek, 1 x obraz – praca w grupach - max 3 x 15 pkt = 45 pkt

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60 (niewykonanie prac skutkuje brakiem zaliczenia)

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dokumentacji dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce. Obejmują naukę sporządzania tzw. białej karty zabytku ruchomego (różne rodzaje macew, rzeźba, malarstwo) oraz naukę opisu zabytku nieruchomego (synagoga). Zawierają część teoretyczną - terminologię, zasady dotyczące budowy i użytkowania synagogi, cmentarza), ikonografię sztuki religijnej i świeckiej. Podczas zajęć studenci uczą się prawidłowych metod inwentaryzacji, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach. Zajęcia praktyczne polegają na pracy w grupach, w terenie - o ile to będzie mozliwe w sytuacji pandemii COVID-19.

W semestrze letnik 2020/2021 - zajecia on-line: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2dd161ae36d44b9986364c1aafae068d%40thread.tacv2/conversations?groupId=696e7d71-0474-4818-8391-355d8175c329&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

I semestr – 30 godzin.

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Synagoga – geneza, zasady funkcjonowania, architektura, wnętrze, funkcje pomieszczeń, wystrój, ikonografia, terminologia. Nauka opisu architektury i wystroju wnętrza.

2. Cykl życia – strój, artefakty, terminologia, ikonografia. Nauka opisu synagogaliów i utensyliów używanych w ceremoniach rodzinnych.

3. Święta żydowskie - artefakty, terminologia, ikonografia. Nauka opisu utensyliów używanych w celebracjach świąt.

4. Cmentarz - geneza, przepisy dotyczące nekropolii, budynki, nagrobki, rodzaje, ikonografia, inskrypcje, datowanie. Nauka sporządzania białej karty różnych rodzajów nagrobków – Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej, Warszawa.

5. Biała karta wybranego obrazu związanego z tradycją żydowską.

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, fragmenty wskazane przez prowadzącą - http://biblia.deon.pl

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

5. 2. Perek Shirah - on-line.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999 - fragmenty wskazane przez prowadzącą.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

A.Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dokumentacji dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce. Obejmują naukę sporządzania tzw. białej karty zabytku ruchomego (różne rodzaje macew, rzeźba, malarstwo) oraz naukę opisu zabytku nieruchomego (synagoga). Zawierają część teoretyczną - terminologię, zasady dotyczące budowy i użytkowania synagogi, cmentarza), ikonografię sztuki religijnej i świeckiej. Podczas zajęć studenci uczą się prawidłowych metod inwentaryzacji, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia prowadzone są:

stacjonarnie - 4 godziny

w terenie - 11 godzin

tutoring (online) i konsultacje - 9 godzin

konsultacje - 6 godzin

link do zespołu https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayOKhzl-_KSODkPxTSJqYMEhXd6fHatjVpj2msLJaShY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fd5758f-6e0f-45c4-b729-b696e1fec9b7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Tematy zajęć:

1. Stacjonarne (4 godziny) - organizacja pracy, omówienie celu i efektów kształcenia, podział pracy indywidualnej i grupowej; wstęp do historii sztuki żydowskiej (judaizm, zasady dotyczące sztuki); terminologia, źródła.

2. Tutoring online (9 godzin) - biała karta - omówienie zasad jej opracowania i dokumentacji zabytku; synagoga - architektura, funkcje, ikonologia synagogi w powiązaniu ze Świątynią Jerozolimską, synagogi w Polsce; - polichromie synagogalne - ikonografia i jej źródła, przykłady; - sztuka sepulkralna; - sztuka świecka - tradycja jako podstawowe źródło ikonograficzne.

3. Zajęcia terenowe (11 godzin) - prace dokumentacyjne prowadzone na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie, w Muzeum Polin oraz przy Pomniku Bohaterów Getta, w ŻIH.

4. Konsultacje (6 godzin) - indywidualne omówienie problemów i osiągnięć studenta po pracy w terenie.

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się poprzez: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie opracowania 1 prezentacji na temat wskazany przez prowadzącą – praca w grupach (3-4 osoby); wykonanie prac zaliczających – 2 białych kart 2 macew - wskazanych przez prowadzącą, 1 białej karty wybranego obrazu (z zestawu podanego przez prowadzącą).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z ELEMENTÓW:

1. Udział w zajęciach – dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; kolejna nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej – max 30 pkt

2.Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na zadany temat – praca indywidualna / lub w grupach – max 25 pkt

3. Wykonanie 3 białych kart – 2 x macewa/nagrobek, 1 x obraz – praca w grupach - max 3 x 15 pkt = 45 pkt

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60 (niewykonanie prac skutkuje brakiem zaliczenia)

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, fragmenty wskazane przez prowadzącą - http://biblia.deon.pl

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

5. 2. Perek Shirah - online.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999 - fragmenty wskazane przez prowadzącą.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

A.Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

Wymagania wstępne:

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayOKhzl-_KSODkPxTSJqYMEhXd6fHatjVpj2msLJaShY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fd5758f-6e0f-45c4-b729-b696e1fec9b7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.