Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PKAiU Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajec jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Pełny opis:

Tematy:1-2. Podstawowe pojecia z konserwacji architektury.

3-4. Pomiary zabytków.

5.-6. Podstawowe pojecia z planowania przestrzennego.

7.-8. MPZP i studium uwarunkowan i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

9-10. Kolejnosc prowadzenia prac projektowych w zabytku.

11-12. Kolejnosc prac konserwatorskich w zabytkach.

13-16. Rodzaje badan i analiz zabytku architektury.

17-18. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - róznice w podejsciu projektowym.

19-20. Wzmacnianie fundamentów.

21-22. Wzmacnianie murów.

23-24. Metody czyszczenia elewacji.

25-26. Autentyzm w zabytkach.

27-28. Rekonstrukcja zabytków.

29.-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie.

Literatura:

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywną ocenę całościową składa się wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy(10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajęciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niż 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i przeanalizować; uzyskano co najmniej 80 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajec jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki.

Pełny opis:

1-2. Podstawowe pojecia z konserwacji architektury.

3-4. Pomiary zabytków.

5.-6. Podstawowe pojecia z planowania przestrzennego.

7.-8. MPZP i studium uwarunkowan i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

9-10. Kolejnosc prowadzenia prac projektowych w zabytku.

11-12. Kolejnosc prac konserwatorskich w zabytkach.

13-16. Rodzaje badan i analiz zabytku architektury.

17-18. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - róznice w podejsciu projektowym.

19-20. Wzmacnianie fundamentów.

21-22. Wzmacnianie murów.

23-24. Metody czyszczenia elewacji.

25-26. Autentyzm w zabytkach.

27-28. Rekonstrukcja zabytków.

29.-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie.

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z historii sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajec jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki.

Pełny opis:

1-2. Podstawowe pojecia z konserwacji architektury.

3-4. Pomiary zabytków.

5.-6. Podstawowe pojecia z planowania przestrzennego.

7.-8. MPZP i studium uwarunkowan i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

9-10. Kolejnosc prowadzenia prac projektowych w zabytku.

11-12. Kolejnosc prac konserwatorskich w zabytkach.

13-16. Rodzaje badan i analiz zabytku architektury.

17-18. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - róznice w podejsciu projektowym.

19-20. Wzmacnianie fundamentów.

21-22. Wzmacnianie murów.

23-24. Metody czyszczenia elewacji.

25-26. Autentyzm w zabytkach.

27-28. Rekonstrukcja zabytków.

29.-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie.

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w

architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej terminologii z historii sztuki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.