Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PiRTOZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAIVgNvqyW8p1fD8PIMswrrsRZ43rCnjaJ80rnHaAKeg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1d79febc-118c-4bfd-a43d-fd5088507ed9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U02

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z pomiarem i podstawowymi rysunkami wykonywanymi na potrzeby inwentaryzacji architektonicznej obiektów murowanych, a także umiejętności czytania planu architektonicznego.

Pełny opis:

Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych to ćwiczenia prowadzone zarówno w formie zajęć stacjonarnych, jak i terenowych. W trakcie zajęć stacjonarnych studentki i studenci zapoznają się z zasadami czytania planu, oznaczeniami technicznymi zgodnymi z polskimi normami (takimi jak PN-B-01030) w wymiarze istotnym dla wykonywania i czytania podstawowej dokumentacji architektonicznej. Ponadto studenci zapoznają się z podstawowymi technikami inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oraz w wykonują go samodzielnie metodą klasyczną. W trakcie zajęć studenci wykonują pomiar wybranych obiektów murowanych na terenie miasta. W trakcie wykonywania inwentaryzacji prowadzone są korekty rysunków roboczych oraz w ramach indywidualnych konsultacji korekty przedstawionych rysunków.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Maria Brykowska, "Metody pomiarów i badań zabytków architektury", Warszawa 2003.

Uzupełniająca

- Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. III/2, opr. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2020

- M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003

- E. Kujawski, Pomiary geodezyjne i fotogrametryczne w architekturze, Białystok 1991

- E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, różne wydania

- T. Broniewski, Pomiary i zdjęcia architektoniczne, Katowice 1949

- Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz 906 z 1998 r.

- B. Szmygin, M. Trochnowicz, B. Klimek, B Szostak, Badania techniczne historycznych ruin, Lublin 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student/studentka:

- zna i rozumie elementarne pojęcia z zakresu ochrony dóbr

kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji

i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o

rozwoju sztuki od starożytności do współczesności

- potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

kulturowego

Opis ECTS:

- udział w zajęciach: 24 h. (w tym część w ramach konsultacji indywidualnych - tutoring)

- przygotowanie do zajęć (lektura): 15 h.

- praca własna: sporządzenie planów i opisów obiektów: 45 h.

Razem 90 h. : 30 = 3 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z zajęć jest obecność na zajęciach.

Na końcową ocenę składać się będzie:

- udział w zajęciach

- prawidłowe wykonanie pomiaru obiektów

- sporządzenie rzutu obiektu, rysunek fasady

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a020ec8d07e784569a89e8016107f39c2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c9cab76f-8dfa-4e31-8c76-61980ec292e8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie rudymentalnych zasad sporządzania inwentaryzacji obiektu zabytkowego, jego pomiaru oraz rysunku technicznego a także umiejętności czytania planu architektonicznego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiadomości na temat metod prowadzenia pomiarów obiektów zabytkowych oraz sporządzania inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej. W trakcie zajęć uczestnicy poznawać będą te zagadnienia poprzez analizę oraz interpretację planów oraz rysunków architektonicznych.

W trakcie zajęć studenci przyswoją nie tylko wiedzę teoretyczną związaną z zasadami wykonania rysunku technicznego, ale również będą sami wykonywać rysunki konkretnych obiektów i detali architektonicznych w odpowiedniej skali.

Literatura:

Podstawowa literatura:

- Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. III/2, opr. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2020

- M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003

- E. Kujawski, Pomiary geodezyjne i fotogrametryczne w architekturze, Białystok 1991

- E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, różne wydania

- T. Broniewski, Pomiary i zdjęcia architektoniczne, Katowice 1949

- Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz 906 z 1998 r.

- B. Szmygin, M. Trochnowicz, B. Klimek, B Szostak, Badania techniczne historycznych ruin, Lublin 2018

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afe5eee7c5720450ca74377e3a3552da3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5a326911-7866-4dc3-a73b-4769077267df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie rudymentalnych zasad sporządzania inwentaryzacji obiektu zabytkowego, jego pomiaru oraz rysunku technicznego a także umiejętności czytania planu architektonicznego.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie wiadomości na temat metod prowadzenia pomiarów obiektów zabytkowych oraz sporządzania inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej. W trakcie zajęć uczestnicy poznawać będą te zagadnienia poprzez analizę oraz interpretację planów oraz rysunków architektonicznych.

W trakcie zajęć studenci przyswoją nie tylko wiedzę teoretyczną związaną z zasadami wykonania rysunku technicznego, ale również będą sami wykonywać rysunki konkretnych obiektów i detali architektonicznych w odpowiedniej skali.

Literatura:

Podstawowa literatura:

- Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. III/2, opr. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2020

- M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003

- E. Kujawski, Pomiary geodezyjne i fotogrametryczne w architekturze, Białystok 1991

- E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, różne wydania

- T. Broniewski, Pomiary i zdjęcia architektoniczne, Katowice 1949

- Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz 906 z 1998 r.

- B. Szmygin, M. Trochnowicz, B. Klimek, B Szostak, Badania techniczne historycznych ruin, Lublin 2018

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się żadnych wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z pomiarem i podstawowymi rysunkami wykonywanymi na potrzeby inwentaryzacji architektonicznej obiektów murowanych, a także umiejętności czytania planu architektonicznego.

Pełny opis:

Pomiar i rysunek techniczny obiektów zabytkowych to ćwiczenia prowadzone zarówno w formie zajęć stacjonarnych, jak i terenowych. W trakcie zajęć stacjonarnych studentki i studenci zapoznają się z zasadami czytania planu, oznaczeniami technicznymi zgodnymi z polskimi normami (takimi jak PN-B-01030) w wymiarze istotnym dla wykonywania i czytania podstawowej dokumentacji architektonicznej. Ponadto studenci zapoznają się z podstawowymi technikami inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej oraz w wykonują go samodzielnie metodą klasyczną. W trakcie zajęć studenci wykonują pomiar wybranych obiektów murowanych na terenie miasta. W trakcie wykonywania inwentaryzacji prowadzone są korekty rysunków roboczych oraz w ramach indywidualnych konsultacji korekty przedstawionych rysunków.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Maria Brykowska, "Metody pomiarów i badań zabytków architektury", Warszawa 2003.

Uzupełniająca

- Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. III/2, opr. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2020

- M. Brykowska, Metody pomiarów i badań zabytków architektury, Warszawa 2003

- E. Kujawski, Pomiary geodezyjne i fotogrametryczne w architekturze, Białystok 1991

- E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek techniczny budowlany, różne wydania

- T. Broniewski, Pomiary i zdjęcia architektoniczne, Katowice 1949

- Normy rysunku architektoniczno-budowlanego, Dz. Ustaw nr 140, poz 906 z 1998 r.

- B. Szmygin, M. Trochnowicz, B. Klimek, B Szostak, Badania techniczne historycznych ruin, Lublin 2018

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.