Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytki dziedzictwa kulturowego na Mazowszu (z uwzględnieniem mniejszości kulturowych i religijnych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-ZDKM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabytki dziedzictwa kulturowego na Mazowszu (z uwzględnieniem mniejszości kulturowych i religijnych)
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium są wybrane zagadnienia związane z grupami zabytków obecnych na terenie Mazowsza, a związanych z różnymi grupami społecznymi, etnicznymi czy religijnymi.

Pełny opis:

Na konwersatorium poruszane będą zagadnienia dotyczące zabytków dziedzictwa kulturowego na Mazowszu, z uwzględnieniem mniejszości kulturowych i religijnych.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach konwersatorium:

Architektura gotycka na terenie Mazowsza.

Architektura pałacowa i dworkowa na terenie obecnego województwa mazowieckiego.

Osadnictwo holenderskie na Mazowszu.

Łazienki Królewskie.

Oskar Kolberg i jego badania.

Domy zgromadzeń i synagogi na terenie województwa Mazowieckiego.

Architektura cerkiewna na Mazowszu.

Powojenna odbudowa Warszawy: z wyszczególnieniem kwestii dotyczących Zamku Królewskiego.

W ramach przedmiotu możliwe jest, w wybranym terminie, przeprowadzenie zajęć tereniowych, w caelu zapoznania się z omawianymi zabytkami.

Literatura:

Wybrana literatura:

Robert M. Kunkel, Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006

Wiesław M. Kowalik, Dwory i pałace południowej częśći województwa mazowieckiego, Radom 2020

Piotr Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009

Marian i Wojciech Pokropek, Budownictwo ludowe: chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004

Oskar Kolberg, Mazowsze: obraz etnograficzny. T.1, Mazowsze leśne, Kraków 1887

Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy nieba: bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2016

Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002

Paulina Cynalewska-Kuczyma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004

Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna: na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 2005

Piotr Majewski, Ideologia i konserwacja: architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.

Piotr Majewski, Czas końca, czas początku: architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: obecność na zajęciach, lektura tekstów zadawanych przed zajęciami oraz złożenie pracy pisemnej na wybrany przez studenta temat, oscylujący wokół tematyki dotyczącej konwersatorium.

Ocena końcowa jest sumą wyszczególnionych składowych.

Termin złożenia pracy: początek drugiego tygodnia sesji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formie konwersatorium są wybrane zagadnienia związane z grupami zabytków obecnych na terenie Mazowsza, a związanych z różnymi grupami społecznymi, etnicznymi czy religijnymi.

Pełny opis:

Na konwersatorium poruszane będą zagadnienia dotyczące zabytków dziedzictwa kulturowego na Mazowszu, z uwzględnieniem mniejszości kulturowych i religijnych.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w ramach konwersatorium:

Architektura gotycka na terenie Mazowsza.

Architektura pałacowa i dworkowa na terenie obecnego województwa mazowieckiego.

Osadnictwo holenderskie na Mazowszu.

Łazienki Królewskie.

Oskar Kolberg i jego badania.

Domy zgromadzeń i synagogi na terenie województwa Mazowieckiego.

Architektura cerkiewna na Mazowszu.

Powojenna odbudowa Warszawy: z wyszczególnieniem kwestii dotyczących Zamku Królewskiego.

W ramach przedmiotu możliwe jest, w wybranym terminie, przeprowadzenie zajęć tereniowych, w caelu zapoznania się z omawianymi zabytkami.

Literatura:

Wybrana literatura:

Robert M. Kunkel, Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006

Wiesław M. Kowalik, Dwory i pałace południowej częśći województwa mazowieckiego, Radom 2020

Piotr Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009

Marian i Wojciech Pokropek, Budownictwo ludowe: chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu, Warszawa 2004

Oskar Kolberg, Mazowsze: obraz etnograficzny. T.1, Mazowsze leśne, Kraków 1887

Maria i Kazimierz Piechotkowie, Bramy nieba: bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2016

Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek, Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002

Paulina Cynalewska-Kuczyma, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004

Ryszard Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna: na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 2005

Piotr Majewski, Ideologia i konserwacja: architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.

Piotr Majewski, Czas końca, czas początku: architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939-1956, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.