Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy myśli konserwatorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-WPMK Kod Erasmus / ISCED: 08.4 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy myśli konserwatorskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK2_W10, ZDK2_W11, ZDK2_W33

ZDK2_U21

ZDK2_K04

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym"

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studentów współczesnych tendencji w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P7S_WG, P7S_WK, P7S_UK , P7U_KR

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywna ocene całosciową składa sie wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy (10%).

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentowac przyswojonego materiału lub jest on nie

na temat;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje czesc przyswojonego materiału;

- na ocene 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać;

- na ocene 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystac zaproponowany w trakcie zajeć materiał, potrafi go porównac i przeanalizowac;

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji

zabytków.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie współczesnych tendencji w ochronie i konserwacji zabytków.

Zakres zajęć:

1-2. Omówienie zakresu wykładu „Współczesne problemy myśli konserwatorskiej”.

3-6. Konserwacji zabytków i architektury w XXI wieku.

7-10. Ochrona zabytków XX wieku w Polsce i na świecie w XXI wieku.

11-14. Waloryzacja zabytków w Polsce.

15-20. Współczesne problemy ochrony zabytków w Polsce.

20-24. Współczesne problemy ochrony zabytków na świecie.

25-30. Wybrane polskie realizacje konserwatorskie w XX i XXI wieku.

Literatura:

1. Podstawowa:

- Zakładka ze strony NID - podpunkty dotyczace ochrony i konserwacji zabytków.

- Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

- Szmygin B., Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX wieku, Lublin 2000

Andrzej Kadłuczko, Ochrona zabytków architektury, T. I, Zarys doktryn i teorii

(Vademecum), Warszawa 2000.

Ratajski, Ziółkowski, Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej, Warszawa, 2016

2. Pomocnicza:

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 -

Ochrona i konserwacja zabytków w Polsce w latach 1944-89. Uwarunkowania polityczne i społeczne, T. 1, red. Andrzej Tomaszewski, Warszawa 1996.

Pruszynski Jan, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2, Zakamycze 2001.

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość podstaw ochrony zabytków i historii sztuki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: Jacek Wysocki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20c7821b70fe42a6a8f1fb06636d2911%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96217fa3-f5dc-4c7c-906f-8087feb948e1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wysocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kobyliński
Prowadzący grup: Zbigniew Kobyliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Lektura podstawowa:

Z. Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki.

Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zaliczenie przedmiotu "Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym".

Zajęcia o obecności kontrolowanej: dopuszczalna liczba nieobecności = 3.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.