Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-P-PPN-PEW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PP_WRC_2, PP_WRC_4, PP_DOW_3, PP_DOW_4, PP_SO_2

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

W trakcie realizacji zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogii rodziny, w szczególności dotyczące przedmiotu subdyscypliny, znaczenia pojęcia rodzina, podstawowych składników decydujących o jakości wychowania w rodzinie.

Pełny opis:

W trakcie realizacji zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogii rodziny, w szczególności dotyczące przedmiotu subdyscypliny, znaczenia pojęcia rodzina, podstawowych składników decydujących o jakości wychowania w rodzinie.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005;

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2016;

Krzesińska – Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007;

Rodzina i formy jej wspomagania, pod red. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec. Czeredrecka, Kraków 2001;

Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004;

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019;

Całusińska M., W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016;

Seweryńska A., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004;

Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002;

Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003;

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1- omawia funkcje oraz proces wychowania w rodzinie, jego właściwości i dynamikę

EU2 - charakteryzuje zasady i znaczenie współpracy rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi, dostrzega ich role w procesie wychowania oraz potrzebę wsparcia

EU3- w swoim postępowaniu uwzględnia poszanowanie godności dziecka oraz jego prawa.

EU4-identyfikuje krajowe oraz międzynarodowe regulacje dotyczące praw rodziny, dziecka.

EU5-identyfikuje potrzeby dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz zna możliwości ich wsparcia i pomocy

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie następuję na podstawie pisemnego testu wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - 20 godzin zajęć z wykładowcą, 10 godzin przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie realizacji zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogii rodziny, w szczególności dotyczące przedmiotu subdyscypliny, znaczenia pojęcia rodzina, podstawowych składników decydujących o jakości wychowania w rodzinie.

Pełny opis:

W trakcie realizacji zajęć zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia z zakresu pedagogii rodziny, w szczególności dotyczące przedmiotu subdyscypliny, znaczenia pojęcia rodzina, podstawowych składników decydujących o jakości wychowania w rodzinie.

Literatura:

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005;

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2016;

Krzesińska – Żach B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007;

Rodzina i formy jej wspomagania, pod red. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec. Czeredrecka, Kraków 2001;

Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004;

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna, Warszawa 2019;

Całusińska M., W. Malinowski, Trening umiejętności wychowawczych, Sopot 2016;

Seweryńska A., Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej, Warszawa 2004;

Adamski F., Rodzina wymiar społeczno - kulturowy, Kraków 2002;

Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin 2003;

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Szkice familologiczne, Toruń 2006;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)