Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-DO-CW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W09, NP1_W14,

NP1_W16, NP1_U18,

NP1_K05, NP1_K08

Skrócony opis:

Dydaktyka ogólna to przedmiot zajmujący się badaniem procesów kształcenia, ich uwarunkowań, przebiegu, podmiotów w nim uczestniczących oraz poziomu tego uczestnictwa.

Pełny opis:

Dydaktyka ogólna to przedmiot o dużej tradycji. Niestety, w Polsce język dydaktyki uległ daleko idącym uproszczeniom na skutek sowietyzacji nauki w latach 50 ubiegłego wieku oraz jej westernizacji w latach 90. W wyniku tych procesów - kulturowo obcych - operujemy ograniczonym korpusem językowym, nie mogąc spójnie i dogłębnie wyrazić tego, czym jest zjawisko nauczania, a w szczególności - jak jest doznawane. Dlatego podczas ćwiczeń, podejmujemy próbę rekonstrukcji słownika dydaktycznego sięgającego do polskiej myśli dydaktycznej XIX i początków XX wieku. Przedmiotem zajęć jest więc próba uchwycenia współczesnych paradygmatów w edukacji oraz odbudowanie pomostu łączącego współczesne pokolenie studentów z ich odpowiednikami w okresie odradzającej się państwowości IIRP.

Literatura:

Śliwerski, B., Paluch, M., Uwolnić szkołę z systemu klasowo-lekcyjnego, Kraków, 2021

Klus-Stańska, D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010

Klus-Stańska, D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa, 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1) Student definiuje własnymi słowami podstawowe terminy i pojęcia z obszaru dydaktyki ogólnej.

2) Wyróżnia cechy charakterystyczne nurtów filozoficznych mogących wyjaśnić zawiłe zależności występujące wewnątrz i między podmiotami kształcenia.

3) Odnajduje we własnym doświadczeniu pracy z innymi osobami momenty uniesienia i olśnienia intelektualnego podczas nauczania i uczenia się.

4) Przeprowadza cześć zajęć eksponując wybrany fenomen dydaktyczny i jego zastosowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena efektów kształcenia od nr: 1 do 4 zależna jest od poziomu zaangażowania poznawczego i ekspresji opanowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zdefiniować własnymi słowami podstawowych terminów teoretycznych;

- na ocenę 3 (dst.): własnymi słowami, poprawnie definiuje do 3 terminów i pojęć teoretycznych;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie definiuje większość poznanych pojęć, potrafi je ze sobą powiązać, znajdując w nich kluczowe zależności;

- na ocenę 5 (bdb.): definiuje zaproponowane w trakcie zajęć terminy, koncepcje, nurty teoretyczne na wielu poziomach wzajemnych powiązań i zależności. Podchodzi to tematu interdyscyplinarnie wskazując różne przyczyny analizowanego zjawiska i jego społeczne konsekwencje. Wykazuje własną inicjatywę do podejmowania akademickiego dyskursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Paluch
Prowadzący grup: Michał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.