Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-EEKOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja ekologiczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W08, NP2_W20,

NP2_U01, NP2_U17,

NP2_K08


Skrócony opis:

Celem wykładu z edukacji ekologicznej jest wychowanie do rozwoju zrównoważonego w zakresie dyspozycji intelektualnych i kierunkowych osobowości w poznaniu i rozumieniu współzależności między poszczególnymi składnikami środowiska społeczno-przyrodniczego, odpowiedzialności za środowisko ekosocjokulturowe; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska życia.

Proponowany nakład pracy studentki/studenta:

- uczestniczenie w wykładzie - 15 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta - dyżur

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 25 godz. dydaktycznych

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 20 godz. dydaktycznych.

Ogółem: 60 godz. dydaktycznych (2 ECTS).

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z książką.

Pełny opis:

Tematyka wykładu implikuje następujące zagadnienia: pojęcie ekologia, pojęcie edukacja edukacja ekologiczna, kulturowe uwarunkowania edukacji ekologicznej w zakresie środowiska społeczno-przyrodniczego (od średniowiecza do XX stulecia), świadomość ekologiczna, aspekty edukacji ekologicznej, kryzys ekologiczny jako problem społeczny, kultura ekologiczna zrównoważonego rozwoju społeczno-przyrodniczego, pedagogiczne implikacje ekologii człowieka, rozwój integralny Osoby jako kategoria ekologii ludzkiej, społeczeństwo i przyroda jako elementy środowiska życia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę o związku pedagogiki i ekologii. Rozumie podstawy filozofii przyrody i ma pogłębioną wiedzę z zakresu humanistycznych aspektów wychowania ekologicznego.

2. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki ekologicznej.

3. Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach edukacji ekologicznej.

Umiejętności:

1. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania informacji o aktywności na rzecz ochrony środowiska życia.

2. Student posiada pogłębione umiejętności w zakresie kreowania warunków do życia w harmonii z przyrodą.

3. Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w zakresie wychowania ekologicznego.

Kompetencje społeczne:

1. Student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy o zdrowym stylu życia w harmonii ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym, rozumie potrzebę ustawicznego rozwoju osobistego.

2. Student utożsamia się z wartościami ekologicznymi i jest wrażliwy na godne traktowanie wszystkich istot żywych w środowisku społeczno-przyrodniczym.

3. Student utożsamia się z zasadami etyki zawodowej, odznacza się rozwagą, dojrzałością psychiczną w realizowaniu działań pedagogicznych.

PROPONOWANY NAKŁAD PRACY STUDENTA:

- uczestniczenie w wykładzie - 15 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta - dyżur

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 25 godz. dydaktycznych

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 20 godz. dydaktycznych.

Ogółem: 60 godz. dydaktycznych (2 ECTS).

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z książką.

Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie efektów kształcenia jest warunkiem uzyskania oceny pozytywnej:

- ocena 3.0 - student zadowalająco zna podstawowe tezy wykładu z edukacji ekologicznej. Ma pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania informacji o ochronie przyrody, a także ma pogłębioną świadomość znaczenia zdrowego stylu życia dla środowiska.

- ocena 3.5 - student wyjaśnia podstawy filozofii przyrody i ma pogłębioną wiedzę z zakresu humanistycznych aspektów wychowania ekologicznego. Ma pogłębione umiejętności dotyczące zdrowego stylu życia w harmonii z przyrodą.

- ocena 4.0 - student rozwiązuje problemy z zakresu pedagogiki ekologicznej. Ma pogłębione umiejętności w zakresie godnego traktowania zwierząt.

- ocena 4.5 - student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą różnorodnych aspektów edukacji ekologicznej. Posiada pogłębione umiejętności w zakresie kreowania warunków do życia w harmonii z przyrodą. Utożsamia się z zasadami etyki w tym zakresie.

- ocena 5.0 - student potrafi bardzo dobrze interpretować wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy o zdrowym stylu życia, odznacza się dojrzałością psychiczną w realizowaniu działań pedagogicznych, ekologicznych (również) na fundamencie wartości ekologicznych.

Ocena końcowa zależy od jakości odpowiedzi na pytania otwarte podczas kolokwium pisemnego (forma indywidualna jednolita): 60% - ocena 3.0; 70% - ocena 3.5; 80% - ocena 4.0; 90% - ocena 4.5; 100% - ocena 5.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wolter
Prowadzący grup: Edyta Wolter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W semestrze zimowym 2021/2022 wykład prowadzony w formie stacjonarnej. Celem wykładu z edukacji ekologicznej jest wychowanie do rozwoju zrównoważonego w zakresie dyspozycji intelektualnych i kierunkowych osobowości w poznaniu i rozumieniu współzależności między poszczególnymi składnikami środowiska społeczno-przyrodniczego, odpowiedzialności za środowisko ekosocjokulturowe; rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska życia.

Proponowany nakład pracy studentki/studenta:

- uczestniczenie w wykładzie - 15 godz. dydaktycznych

- konsultacje według potrzeb studentki/studenta - dyżur

- praca z książką (literatura przedmiotu) - 25 godz. dydaktycznych

- przygotowanie do kolokwium pisemnego - 20 godz. dydaktycznych.

Ogółem: 60 godz. dydaktycznych (2 ECTS).

Metody kształcenia: wykład problemowy, praca z książką.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.