Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-KL-CW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W07, NP2_U06,

NP_K02

Wymagania wstępne:

-

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w problematykę psychologii klinicznej.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w problematykę psychologii klinicznej. Studenci zostaną zapoznani z definiowaniem psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Następnie zostanie zaprezentowana historia powstania tego działu psychologii. Studenci zostaną zapoznani z zasadami diagnozowania zaburzeń psychicznych, po czym zostaną scharakteryzowane zaburzenia psychiczne okresu dojrzewania oraz zaburzenia psychiczne w dorosłości. Ostatnia część zajęć zostanie poświęcona pomocy psychologicznej i szkołom i zasadom prowadzenia psychoterapii.

Literatura:

1. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń., GWP, 2005.

2. Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L. Psychopatologia. Zysk i S-ka., 2003.

3. Sęk I. Psychologia kliniczna, PWN, 2014.

4.Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NP2_W07- student ma pogłębioną wiedzę na temat okresów rozwojowych, a także ma świadomość działań jakie należy podejmować, aby wspierać rozwój człowieka na poszczególnych etapach życia

NP2_U06 - student umie scharakteryzować najważniejsze zadania rozwojowe charakterystyczne dla okresu adolescencji i dorosłości, a także umie wskazać na konkretne działania ważne z punktu widzenia poprawy jakości życia człowieka na różnym etapie życia

NP2_K02 - student potrafi dobierać różne sposoby pracy, wsparcia rozwoju w zależności od fazy życia jednostki, potrafi patrzeć na jednostkę w sposób holistyczny

aktywność podczas ćwiczeń 15 h

ECTS= 15/25 ~`1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bogatą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość bogatą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, aczkolwiek wystarczającą wiedzę na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy na temat przedmiotu i historii powstania psychologii klinicznej i tego, czym jest zdrowie psychiczne, podstaw diagnozy psychologicznej i kryteriów rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie posiadał bardzo dużą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 4: Student będzie posiadał dość dużą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 3: Student będzie posiadał niewielką, chociaż wystarczającą umiejętność rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

-na ocenę 2: Student nie będzie posiadał wystarczającej umiejętności rozpoznawania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi i rozpoznawania ich potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił w niewielkim, chociaż wystarczającym stopniu rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i udzielać im podstawowej pomocy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w problematykę psychologii klinicznej.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie wprowadzenie studentów w problematykę psychologii klinicznej. Studenci zostaną zapoznani z definiowaniem psychologii klinicznej i zdrowia psychicznego. Następnie zostanie zaprezentowana historia powstania tego działu psychologii. Studenci zostaną zapoznani z zasadami diagnozowania zaburzeń psychicznych, po czym zostaną scharakteryzowane zaburzenia psychiczne okresu dojrzewania oraz zaburzenia psychiczne w dorosłości. Ostatnia część zajęć zostanie poświęcona pomocy psychologicznej i szkołom i zasadom prowadzenia psychoterapii.

Literatura:

1. Carson R.C., Buchter J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń., GWP, 2005.

2. Seligman M. E. P., Walker E. F., Rosenham D. L. Psychopatologia. Zysk i S-ka., 2003.

3. Sęk I. Psychologia kliniczna, PWN, 2014.

4.Sek H. (red) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.