Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmian społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-SOCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia zmian społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W08, NP2_U07,

NP2_K06Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zmian społecznych zachodzących coraz szybciej na poziomie globalnym i lokalnym, w przejściu od epoki przemysłowej do informacyjnej.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z pojęciem zmiany społecznej i specyfiką zmian zachodzących w coraz szybszym tempie we współczesnym świecie.

Poznają różne płaszczyzny zachodzących zmian, o charakterze: demograficznym, społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, technologicznym, edukacyjnym, kulturowym, obyczajowym, cywilizacyjnym.

Analizują te zmiany na przełomie epok, w przejściu od epoki przemysłowej i tzw. późnej nowoczesności do epoki informacyjnej.

Literatura:

P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych

M. Castells, Społeczeństwo sieci

M. Castells, Galaktyka internetu

A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności

M. J. Szymański, Edukacyjne problemy współczesności

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu problematyki zmian społecznych we współczesnym świecie

Zna różne płaszczyzny zachodzących zmian w warunkach postępującej globalizacji

Potrafi analizować zachodzące zmiany społeczne i oceniać ich konsekwencje

Rozumie powiązania między nimi i wzajemne zależności

Właściwie ocenia i prognozuje ich dalekosiężne skutki

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega prezentacja multimedialna lub klasyczna wybranego aspektu zachodzących zmian społecznych, zrealizowana w ramach pracy zespołowej w małych grupach, zdefiniowanie wybranej płaszczyzny zmian, rozwinięcie tematyki, wizualizacja problemu, a także różnorodność doboru źródeł.

Kryteria:

rozwinięta prezentacja ukazująca zachodzące zmiany - 5

standardowa, poprawna prezentacja - 4

słabo rozwinięta prezentacja - 3

brak prezentacji - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Zbigniew Babicki, Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką zmian społecznych zachodzących w coraz szybszym tempie we współczesnym świecie, w przejściu od epoki przemysłowej do informacyjnej, co stawia zupełnie nowe wyzwania przed edukacją.

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)