Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny: Wprowadzenie do suicydologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-W3-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pedagogiczny: Wprowadzenie do suicydologii
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:

NP1_W15 NP1_U08, NP1_K03,

NP1_K09, NP1_K08,

NP1_U11


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wprowadzenie do suicydologii to warsztat ukazujący podstawowe zagadnienia z zakresu szeroko ujętych zachowań autodestrukcyjnych, a w szczególności z zakresu samobójstw. Celem jest zaprezentowanie szeregu aspektów samobójstwa, które staje się problemem indywidualnym i społecznym.

Pełny opis:

Wprowadzenie do suicydologii to warsztat ukazujący podstawowe zagadnienia z zakresu szeroko ujętych zachowań autodestrukcyjnych, a w szczególności z zakresu samobójstw. Celem jest zaprezentowanie szeregu aspektów samobójstwa, które staje się problemem indywidualnym i społecznym.

Literatura:

Literatura podstawowa

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2015, s. 143-168.

Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Zapobieganie samobójstwom, Warszawa 2007.

A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Kraków 2009.

A. Czabański, Społeczne i jednostkowe determinanty zachowań samobójczych młodzieży, Poznań 2001.

H. Witkowska, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej, Warszawa 2021.

H. Witkowska, Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

Bednarski L., Urbanek A., Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Kraków 2012.

Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2019.

Śledzianowski J., Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017.

Zapobieganie samobójstwom, red. B. Hołyst, Warszawa 2021.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji.

Student zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym.

Student potrafi uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów.

Student jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji.

Student jest gotów do podejmowania zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

Student jest gotów do prowadzenia działalności opiekuńczej i wychowawczej zgodnie z dyrektywami metodycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (kolokwium) obejmujące treści przedstawione podczas warsztatu. Test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań zamkniętych.

3,0 - Student w bardzo podstawowym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

3,5 - Student w podstawowym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

4,0 - Student w dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

4,5 - Student w zadowalającym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

5,0 - Student w bardzo dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Krajewska
Prowadzący grup: Beata Krajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 4

udział w zajęciach - 30 h - 1 ECTS

analiza literatury i źródeł - 25 h - 1 ECTS

przygotowanie do zajęć - 25 h - 1 ECTS

przygotowanie do zaliczenia - 30 h - 1 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzenie do suicydologii to warsztat ukazujący podstawowe zagadnienia z zakresu szeroko ujętych zachowań autodestrukcyjnych, a w szczególności z zakresu samobójstw. Celem jest zaprezentowanie szeregu aspektów samobójstwa, które staje się problemem indywidualnym i społecznym.

Pełny opis:

Wprowadzenie do suicydologii to warsztat ukazujący podstawowe zagadnienia z zakresu szeroko ujętych zachowań autodestrukcyjnych, a w szczególności z zakresu samobójstw. Celem jest zaprezentowanie szeregu aspektów samobójstwa, które staje się problemem indywidualnym i społecznym.

Literatura:

Literatura podstawowa

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2015, s. 143-168.

Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Zapobieganie samobójstwom, Warszawa 2007.

A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Kraków 2009.

A. Czabański, Społeczne i jednostkowe determinanty zachowań samobójczych młodzieży, Poznań 2001.

H. Witkowska, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej, Warszawa 2021.

H. Witkowska, Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

Bednarski L., Urbanek A., Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Kraków 2012.

Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2019.

Śledzianowski J., Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017.

Zapobieganie samobójstwom, red. B. Hołyst, Warszawa 2021.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)