Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-METBADSPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W04, NP2_W02,

NP2_U05, NP2_U18,

NP2_K07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych ,zarówno ilościowych jak i jakościowych, oraz konceptualizacją i operacjonalizacją badań społecznych.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych, ich specyfiką i granicami etycznymi badań, obszarami problematyki badań w różnych dyscyplinach z dziedziny nauk społecznych, poznają nowe trendy metodologiczne i ich uwarunkowania, uczą się tworzyć koncepcje prac badawczych, stawiać cele i formułować problemy i hipotezy, a takze właściwie dobierać metody i konstruować narzędzia badawcze.

Literatura:

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce

E. Babbie, Metody badań społecznych

S. Nowak, Metodologia badań społecznych

Słownik nauk społecznych Marshalla

Literatura przedmiotu badań

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawy wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych

Zna obszary problematyki i podstawowe pojęcia nauk społecznych

Rozumie ich specyfikę i właściwie ocenia granice etyczne badań społecznych

Potrafi tworzyć koncepcję badań społecznych

Umie formułować cel badań, problemy i hipotezy

Potrafi właściwie dokonać doboru metod i konstruować narzędzia badań

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w postaci projektu badawczego.

Kryteria oceniania:

rozwinięty, oryginalny projekt badawczy - 5

standardowy, poprawny projekt badań - 4

słabo rozwinięty projekt badań - 3

brak projektu badawczego - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 31 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)