Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-SEM-MGR2-BG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Seminaria magisterskie - Pedagogika - II rok II stopnia - 2019/2020_L
Seminaria magisterskie - Pedagogika - II rok II stopnia - 2019/2020_Z
Seminarium magisterskie II rok II st. niestacjonarne Pedagogika 2021/22
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W04, NP2_W01,

NP2_W25, NP2_U02, NP2_U05, NP2_K01,

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie to przedmiot przygotowujący studenta do zaprojektowania, przygotowania i napisania pracy magisterskiej, z jednoczesnym wdrożeniem podstawowych założeń metodologicznych dla realizacji założonych celów badawczych.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego student uczy się jak zastosować wiedzę teoretyczną i metodologiczną w praktyce badawczej, jak sformułować temat pracy, dokonać doboru pozycji bibliograficznych, zdefiniować podstawowe pojęcia, postawić problemy badawcze i hipotezy. Podejmuje także decyzje związane z doborem metod i narzędzi, konstruuje własne narzędzia badań, dokonuje doboru próby badawczej i określa czas, miejsce i warunki badań. Analizuje materiał badawczy, wyciąga wnioski i weryfikuje przyjęte wcześniej hipotezy. W finale przedkłada napisana pracę magisterską i przygotowuje się do jej obrony.

Literatura:

E. Babbie: Podstawy badań społecznych.

E. Babbie: Badania społeczne w praktyce.

T. Pilch, T. Bauman red.: Zasady badań pedagogicznych.

W. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela.

T. Pilch red.: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku.

Literatura przedmiotu badań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W ramach seminariów magisterskich student:

zdobywa podstawową wiedzę o przedmiocie badań i wiedzę z zakresu metodologii badań,

potrafi zastosować ją w praktyce badawczej,

kompetentnie formułuje wnioski końcowe.

ECTS:

60 godzin seminariów mgr łącznie (po 15 w każdym semestrze),

50 godzin studiowania literatury przedmiotu,

30 godzin na przygotowanie koncepcji prac mgr,

50 godzin na operacjonalizację, konstruowanie narzędzi i realizację badań,

50 godzin na analizę wyników badań i wnioski,

100 godzin na pisanie pracy mgr

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Chrobak, Barbara Galas
Prowadzący grup: Stanisław Chrobak, Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W kolejnym, trzecim semestrze seminarium magisterskiego studenci realizują przyjęte wcześniej koncepcje własnych badań, konstruują narzędzia badań, organizują i przeprowadzają badania własne, kodują uzyskane dane, dokonują analiz ilościowych i jakościowych, oraz analizują zebrany materiał badawczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Galas
Prowadzący grup: Barbara Galas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)